سبد خرید

Magic book with paper plane

آیین‌نامه جایزه ادبی فرزانه

به شرح زیر تصویب و اعلام می‌شود:

ماده ۱ – هدف:

1-1- هدف از اهدای جایزه ادبی فرزانه « ارتقای زبان و ادبیات فارسی و تبری در سطح استان مازندران بالاخص شهرستان قائمشهر» برای تقدیر و بزرگداشت زنان و مردان ادیب، پدیدآورنده و پژوهنده آثار ادبی برجسته، بدیع و پیشرو در عرصه زبان و ادبیات فارسی و تبری با هدف‌های یاد شده در اساس‌نامه انجمن ادبی ونداد به نمایندگی از طرف هلدینگ ونداد برگزار می‌شود.

ماده ۲ تعاریف:

1-2- افرادی که آثار آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت می بایست دارای رزومه فعالیت های ادبی براساس چک لیست مصوب جایزه ادبی فرزانه باشند. بر اساس این چک لیست: منظور از اثر، کتاب «شعر» یا «ادبیات داستانی» یا «ادبیات نمایشی» یا «ادبیات کودکان و نوجوانان» یا «پژوهش‌های ادبی» یا «بخش ویژه» است که به زبان فارسی یا تبری پیش از برگزاری جایزه در ایران منتشر شده باشد و مؤلف یا مترجم آن باشد.

تبصره 1: آثاری از متقاضیان در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی و هیأت داوران قرار خواهد گرفت شامل شعر (کلاسیک – سپید – ترانه سرا)، ادبیات داستانی (داستان کوتاه – رمان)، ادبیات نمایشی (نمایشنامه – فیلمنامه)، ادبیات تبری (شعر کلاسیک – شعر سپید – ترانه سرا – داستان)، ادبیات کودکان و نوجوانان (شعر – داستان)، پژوهش های ادبی (پژوهشگر ادبی برگزیده در عرصه ی زبان فارسی – پژوهشگر ادبی برگزیده در عرصه ی زبان تبری – زبان شناس برگزیده فارسی – زبان شناس برگزیده تبری – منتقد برگزیده – مترجم برگزیده) و بخش ویژه شامل (بانوی شعر شمال – فعال فرهنگی ادبی برگزیده – انجمن ادبی برگزیده – ناشر برگزیده) است، که هرساله براساس تصمیم هیات امنای انجمن ادبی ونداد، محورهایی از موارد مزبور انتخاب می گردد.

ماده ۳ ارکان:

1-3- ارکان اجرایی جایزه ادبی فرزانه عبارتند از: هیأت امناء، هیأت علمی، دبیرخانه

ماده ۴– هیأت امناء:

1-4- هیأت امنای جایزه ادبی ونداد هیات موسس و یا همان هیات امنای انجمن ادبی ونداد می باشد.

ماده ۵ – وظایف هیأت امناء:

1-5- ترسیم و تعیین خط مشی و سیاستهای کلی طرح جایزه ادبی فرزانه.

2-5- تعیین اعضای هیأت علمی جایزه ادبی فرزانه.

3-5- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای هیأت علمی جایزه ادبی فرزانه.

4-5- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار هر فرد که توسط هیأت علمی طرح، تدوین و تنظیم شده است.

ماده ۶ – هیأت علمی:

1-6- هیأت علمی متشکل از دبیر انجمن ادبی ونداد بهمراه حداقل سه نفر نفر از شاعران و نویسندگان و صاحب‌نظران در زمینه‌ شعر، داستان، نقد ادبی، که توسط هیات امنا انجمن ادبی ونداد انتخاب می‌شوند.

تبصره 2: دبیر هیأت علمی، دبیر انجمن ادبی ونداد خواهد بود.

ماده ۷ – وظایف هیأت علمی:

1-7- تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار هر فرد و ارسال آن برای تصویب به هیأت امناء.

2-7- تعیین و نصب هیأت سه نفره داوری در هر یک از حوزه‌‌های جایزه ادبی فرزانه مرکب از متخصصین، صاحب نظران و استادان حوزه و دانشگاه.

3-7- بررسی، تفکیک و طبقه‌بندی رزومه های رسیده به دبیرخانه. بدین صورت که در صورت انطباق آثار با معیارهای پیش بینی شده بررسی‌های اولیه انجام گرفته و سپس برای داوری نهایی به هیأت داوران ارجاع می‌گردد.

4-7- تصمیم گیری در مورد جوایز ویژه و بخش‌های جانبی

ماده ۸ – زمان و مکان برگزاری مراسم:

1-8- مراسم اهدای جایزه ادبی فرزانه هر سال مقارن با روز ملی کتاب در شهرستان قائم شهر به همت انجمن ادبی ونداد برگزار می‌شود.

ماده ۹ – تشکیل دبیرخانه:

1-9- بمنظور انجام کلیه امور اداری و اجرایی از قبیل مکاتبه، سفارش آگهی، دریافت آثار، هماهنگی با هیأت علمی و هیأت داوران برای انجام امور مربوط، هماهنگی برای برگزاری جلسات و … دبیرخانه جایزه ادبی فرزانه در انجمن ادبی ونداد تشکیل می‌شود.

تبصره 3: انتخاب رئیس دبیرخانه توسط دبیر هیأت امناء خواهد بود.

ماده ۱۰ – وظایف دبیرخانه:

1-10- تهیه و درج آگهی فراخوان کتاب در رسانه‌های جمعی

2-10- دریافت آثار ارسالی و طبقه بندی آن زیر نظر هیأت علمی

3-10- ارسال دعوت نامه برای برگزاری جلسات

4-10- انجام امور تبلیغی مراسم و امور مربوط به مکان برگزاری آن

5-10- تهیه لوح و جوایز با نظر هیأت علمی

6-10- انجام امور مالی مربوط به مراسم

ماده 11 – روند داوری:

1-11- در مرحله اول، انتخاب اولیه و دسته‌بندی رزومه های رسیده توسط دبیرخانه و زیر نظر هیأت علمی صورت می‌گیرد.

2-11- در مرحله دوم، رزومه های منتخب از مرحله اول، توسط هیأت داوران، داوری می‌شود تا آثاری که نصف به علاوه یک رأی مثبت کسب کند به مرحله‌ سوم بروند.

3-11- در مرحله سوم، هیأت داوران از میان رزومه های منتخب مرحله دوم، 3 نفر را در هر بخش به عنوان نامزد برنده‌ی جایزه‌ انتخاب می‌کنند.

تبصره 4: رزومه های معرفی شده در این مرحله به رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود.

تبصره 5: در این مرحله، اسامی هیأت داوران و هیأت انتخاب نهایی در هر بخش به رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود.

4-11- مرحله چهارم، هیأت انتخاب نهایی در هر بخش متشکل از هیأت داوران آن بخش، دبیر هیات علمی جایزه یا نماینده وی، و یک نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب همین هیات، رزومه برگزیده را تعیین و به دبیرخانه معرفی می‌کنند تا در مراسم اهدای جوایز اعلام شود.

تبصره 6: در هر بخش تنها به یک نفر جایزه داده می‌شود.

تبصره 7: رزومه واجد شرایط‌ِ اعضای هیات‌امنا، هیات‌علمی، هیات‌داوران، و اعضای دبیرخانه در جایزه شرکت داده نمی‌شود.

تبصره 8: اعضای هیات ‌انتخاب‌نهایی و هیات‌داوران موظف به صیانت از رأی نهایی و اعضای هیات‌علمی موظف به صیانت از روند داوری و مصوبات هیات‌علمی هستند.

تبصره 9: جزییات نتایج و جلسات داوری، و نظر هر یک از داورها درباره‌ی هر اثر محرمانه تلقی شده و اعلام نمی‌شود.

ماده 12: معیارهای عمومی داوری:

معیارهای رزومه فرهنگی و ادبی و آثار برگزیده هر فرد چنین معرفی می‌شود:

1-12- انتشار آثار برای نخستین بار در 10 سال پیش از برگزاری.

تبصره 10: ملاک پذیرش آثار در داوری، تاریخ انتشار آن بر مبنای شناسنامه کتاب است. اگر این شناسنامه موجود نباشد، فهرست‌نویسی فیپای کتاب مبنای پذیرش خواهد بود.

2-12- تأثیرگذاری در ارتقای سطح ادبی کشور.

3-12- دارا بودن ارزش‌های هم‌خوان با اهداف یادشده در حوزه های جایزه.

4-12- برخورداری از ساختار و زبان مناسب و محتوای متناسب با حوزه های جایزه

تبصره 11: معیارهای اختصاصی هریک از بخش ها توسط هیأت علمی به هیأت داوران اعلام خواهد شد.

تبصره 12: معیارهای انتخاب در چک لیست ارزیابی:

 1. طرح های فرهنگی در حال اجرا / پایان یافته
 2. تالیف یا تصنیف کتب
 3. تجدید چاپ تالیف یا تصنیف کتب
 4. درج و ثبت اثر در مجلات معتبر
 5. عمق محتوایی تالیفات و خبرگی و مهارت در فعالیت ها و آثار منتشره
 6. خلاقیت و نوپردازی در فعالیت های فرهنگی و آثار تالیفی
 7. دارا بودن نگاهی علمی و پژهشی و فناورانه به تولیدات ادبی
 8. گستره فعالیت ها در سطوح شهرستانی، منطقه ای، استانی، ملی، بین المللی
 9. دارای مدارک و اسناد معتبر و حکم های داوری در جشنواره های و مسابقات ادبی و فرهنگی
 10. دارای مدارک و اسناد معتبر و حکم های مربوط به شرکت در کارگاه های ادبی در سطح شهرستانی، منطقه ای، استانی و ملی
 11. دارای مدارک و اسناد معتبر و حکم های مربوط به تدریس در کارگاه های ادبی در سطح شهرستانی، منطقه ای، استانی و ملی
 12. تنوع فعالیت های ادبی و فرهنگی
 13. جوائز دریافت شده از جشنواره ها و مسابقات ادبی و فرهنگی
 14. حسن خلق و حسن شهرت و دارا بودن وجاهت و شهرت ادبی اجتماعی
 15. تعامل و نقدپذیری علمی و ادبی با افراد و گروه های موافق و مخالف دیدگاه های ادبی
 16. مورد وثوق بودن نهادها و سازمان ها و مجامع ادبی
 17. کارشناس ادبی و فرهنگی در یکی از حوزه های ادبی
 18. مطلع به جریانات ادبی معاصر در سطح شهرستانی، منطقه ای، استانی و ملی
 19. استمرار در عرصه ی فعالیت های ادبی بصورت فردی یا گروهی
 20. حضور پیگیر در مجامع ادبی و فرهنگی

ماده 12- مجری آیین‌نامه:

مجری این آیین‌نامه انجمن ادبی ونداد خواهد بود.

ماده 13- ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از حوزه های جایزه شامل نشان ادبی فرزانه، لوح تقدیر، بعلاوه جوایز نقدی خواهد بود.

تبصره 13: میزان جایزه نقدی در هر سال براساس تامین اعتبارات و جذب اسپانسرهای جایزه تعیین می گردد.

ماده ۱۴این آیین‌نامه در ۱۴ ماده و 13 تبصره در اولین جلسه مشترک هیات امنا و هیات علمی در تاریخ 19/07/1398 به تصویب رسید.

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.