سبد خرید

Magic book with paper plane

آیین‌نامه جایزه ادبی فرزانه

به شرح زیر تصویب و اعلام می‌شود:

ماده ۱ – هدف:

1-1- هدف از اهدای جایزه ادبی فرزانه « ارتقای زبان و ادبیات فارسی و تبری در سطح استان مازندران بالاخص شهرستان قائمشهر» برای تقدیر و بزرگداشت زنان و مردان ادیب، پدیدآورنده و پژوهنده آثار ادبی برجسته، بدیع و پیشرو در عرصه زبان و ادبیات فارسی و تبری با هدف‌های یاد شده در اساس‌نامه انجمن ادبی ونداد به نمایندگی از طرف هلدینگ ونداد برگزار می‌شود.

ماده ۲ تعاریف:

1-2- افرادی که آثار آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت می بایست دارای رزومه فعالیت های ادبی براساس چک لیست مصوب جایزه ادبی فرزانه باشند. بر اساس این چک لیست: منظور از اثر، کتاب «شعر» یا «ادبیات داستانی» یا «ادبیات نمایشی» یا «ادبیات کودکان و نوجوانان» یا «پژوهش‌های ادبی» یا «بخش ویژه» است که به زبان فارسی یا تبری پیش از برگزاری جایزه در ایران منتشر شده باشد و مؤلف یا مترجم آن باشد.

تبصره 1: آثاری از متقاضیان در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی و هیأت داوران قرار خواهد گرفت شامل شعر (کلاسیک – سپید – ترانه سرا)، ادبیات داستانی (داستان کوتاه – رمان)، ادبیات نمایشی (نمایشنامه – فیلمنامه)، ادبیات تبری (شعر کلاسیک – شعر سپید – ترانه سرا – داستان)، ادبیات کودکان و نوجوانان (شعر – داستان)، پژوهش های ادبی (پژوهشگر ادبی برگزیده در عرصه ی زبان فارسی – پژوهشگر ادبی برگزیده در عرصه ی زبان تبری – زبان شناس برگزیده فارسی – زبان شناس برگزیده تبری – منتقد برگزیده – مترجم برگزیده) و بخش ویژه شامل (بانوی شعر شمال – فعال فرهنگی ادبی برگزیده – انجمن ادبی برگزیده – ناشر برگزیده) است، که هرساله براساس تصمیم هیات امنای انجمن ادبی ونداد، محورهایی از موارد مزبور انتخاب می گردد.

ماده ۳ ارکان:

1-3- ارکان اجرایی جایزه ادبی فرزانه عبارتند از: هیأت امناء، هیأت علمی، دبیرخانه

ماده ۴– هیأت امناء:

1-4- هیأت امنای جایزه ادبی ونداد هیات موسس و یا همان هیات امنای انجمن ادبی ونداد می باشد.

ماده ۵ – وظایف هیأت امناء:

1-5- ترسیم و تعیین خط مشی و سیاستهای کلی طرح جایزه ادبی فرزانه.

2-5- تعیین اعضای هیأت علمی جایزه ادبی فرزانه.

3-5- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای هیأت علمی جایزه ادبی فرزانه.

4-5- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار هر فرد که توسط هیأت علمی طرح، تدوین و تنظیم شده است.

ماده ۶ – هیأت علمی:

1-6- هیأت علمی متشکل از دبیر انجمن ادبی ونداد بهمراه حداقل سه نفر نفر از شاعران و نویسندگان و صاحب‌نظران در زمینه‌ شعر، داستان، نقد ادبی، که توسط هیات امنا انجمن ادبی ونداد انتخاب می‌شوند.

تبصره 2: دبیر هیأت علمی، دبیر انجمن ادبی ونداد خواهد بود.

ماده ۷ – وظایف هیأت علمی:

1-7- تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار هر فرد و ارسال آن برای تصویب به هیأت امناء.

2-7- تعیین و نصب هیأت سه نفره داوری در هر یک از حوزه‌‌های جایزه ادبی فرزانه مرکب از متخصصین، صاحب نظران و استادان حوزه و دانشگاه.

3-7- بررسی، تفکیک و طبقه‌بندی رزومه های رسیده به دبیرخانه. بدین صورت که در صورت انطباق آثار با معیارهای پیش بینی شده بررسی‌های اولیه انجام گرفته و سپس برای داوری نهایی به هیأت داوران ارجاع می‌گردد.

4-7- تصمیم گیری در مورد جوایز ویژه و بخش‌های جانبی

ماده ۸ – زمان و مکان برگزاری مراسم:

1-8- مراسم اهدای جایزه ادبی فرزانه هر سال مقارن با روز ملی کتاب در شهرستان قائم شهر به همت انجمن ادبی ونداد برگزار می‌شود.

ماده ۹ – تشکیل دبیرخانه:

1-9- بمنظور انجام کلیه امور اداری و اجرایی از قبیل مکاتبه، سفارش آگهی، دریافت آثار، هماهنگی با هیأت علمی و هیأت داوران برای انجام امور مربوط، هماهنگی برای برگزاری جلسات و … دبیرخانه جایزه ادبی فرزانه در انجمن ادبی ونداد تشکیل می‌شود.

تبصره 3: انتخاب رئیس دبیرخانه توسط دبیر هیأت امناء خواهد بود.

ماده ۱۰ – وظایف دبیرخانه:

1-10- تهیه و درج آگهی فراخوان کتاب در رسانه‌های جمعی

2-10- دریافت آثار ارسالی و طبقه بندی آن زیر نظر هیأت علمی

3-10- ارسال دعوت نامه برای برگزاری جلسات

4-10- انجام امور تبلیغی مراسم و امور مربوط به مکان برگزاری آن

5-10- تهیه لوح و جوایز با نظر هیأت علمی

6-10- انجام امور مالی مربوط به مراسم

ماده 11 – روند داوری:

1-11- در مرحله اول، انتخاب اولیه و دسته‌بندی رزومه های رسیده توسط دبیرخانه و زیر نظر هیأت علمی صورت می‌گیرد.

2-11- در مرحله دوم، رزومه های منتخب از مرحله اول، توسط هیأت داوران، داوری می‌شود تا آثاری که نصف به علاوه یک رأی مثبت کسب کند به مرحله‌ سوم بروند.

3-11- در مرحله سوم، هیأت داوران از میان رزومه های منتخب مرحله دوم، 3 نفر را در هر بخش به عنوان نامزد برنده‌ی جایزه‌ انتخاب می‌کنند.

تبصره 4: رزومه های معرفی شده در این مرحله به رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود.

تبصره 5: در این مرحله، اسامی هیأت داوران و هیأت انتخاب نهایی در هر بخش به رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود.

4-11- مرحله چهارم، هیأت انتخاب نهایی در هر بخش متشکل از هیأت داوران آن بخش، دبیر هیات علمی جایزه یا نماینده وی، و یک نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب همین هیات، رزومه برگزیده را تعیین و به دبیرخانه معرفی می‌کنند تا در مراسم اهدای جوایز اعلام شود.

تبصره 6: در هر بخش تنها به یک نفر جایزه داده می‌شود.

تبصره 7: رزومه واجد شرایط‌ِ اعضای هیات‌امنا، هیات‌علمی، هیات‌داوران، و اعضای دبیرخانه در جایزه شرکت داده نمی‌شود.

تبصره 8: اعضای هیات ‌انتخاب‌نهایی و هیات‌داوران موظف به صیانت از رأی نهایی و اعضای هیات‌علمی موظف به صیانت از روند داوری و مصوبات هیات‌علمی هستند.

تبصره 9: جزییات نتایج و جلسات داوری، و نظر هر یک از داورها درباره‌ی هر اثر محرمانه تلقی شده و اعلام نمی‌شود.

ماده 12: معیارهای عمومی داوری:

معیارهای رزومه فرهنگی و ادبی و آثار برگزیده هر فرد چنین معرفی می‌شود:

1-12- انتشار آثار برای نخستین بار در 10 سال پیش از برگزاری.

تبصره 10: ملاک پذیرش آثار در داوری، تاریخ انتشار آن بر مبنای شناسنامه کتاب است. اگر این شناسنامه