سبد خرید

عنوان پروژه:

قائم شهر: برند شهر دوستدار تایچی: رویکردی حقوق بشری برای توسعه پایدار و نشاط اجتماعی

 

سازمان پیشنهاد دهنده:
هلدینگ ونداد

 

صاحب ایده و تهیه و تنظیم:
دکتر حسن خانی ایوریق
قائم مقام رئیس هلدینگ ونداد

بازخوانی برخی از بیانات مقام معظم رهبری درباره ورزش همگانی:
اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه می خواهید، خواهم گفت تحصیل، تهذیب و ورزش.
ورزش برای سلامت و حفظ نشاط است، سرمایه ای است که تا اواخر عمر برای شما می ماند.
نشاط، سلامت، آمادگی جسمانی، حوصله کار در سایه ورزش عمومی و همگانی تامین می شود.
ورزش همگانی برای همه لازم است.

 

“ورزش می تواند دنیا را عوض کند، قدرت الهام خلق کند و انسان‌ها را به گونه‌ای که تا به حال تصور آن نمی‌رفته، متحد کند. ورزش می‌تواند خالق امید و ابزاری برای صلح باشد.” (نلسون ماندلا ۱۹۹۳)

 

نلسون ماندلا در زمان حبس در جزیره روبن و همچنین در حین مبارزه‌اش علیه رژیم آپارتاید، به نقش موثر ورزش پی برد. او اعتقاد پیدا کرد که ورزش می‌تواند به عنوان سکویی عمل کند تا از این طریق بتوان افراد را از گروه‌های فرهنگی، سیاسی و دینی مختلف گرد هم آورد تا تغییرات اجتماعی را در دوران پس از آپارتاید عملی کند. لحظه‌ای که او و اسقف اعظم دزموند توتو، هر دو پیراهن مخصوص را در سال ۱۹۹۵ در جام جهانی راگبی پس از پیروزی تیم آفریقای جنوبی بر تن کردند، فراموش نشدنی است. این لحظه، فقط پوشیدن یک پیراهن پس از اولین انتخابات آزاد در این کشور نبود. بر تن کردن این جامه، به عنوان نقطه‌ی عطفی در مسیر صلح و ساختن یک ملت به شمار می‌آید.

 

توسعه
آنچه مسلم است همۀ تلاش های فکری بشر به طورِمستقیم یا غیرمستقیم با هدف دستیابی بشر به سعادت بوده است. در این راستا آرمان ذهنی سعادت به دو آرمان مشخص تر و عملی تر آزادی و عدالت بشر مظلوم و سرگشته، تبدیل شد. همین صد سال پیش بود که بشر یکباره مفهومی تازه را کشف کرد. مفهومی که احساس می کرد او را از سرگشتگی تاریخی بیرون می آورد و سعادت را زمینی و دست یافتنی می سازد و آزادی و عدالت را یکجا به ارمغان می آورد. این مفهوم تازه در کلمۀ توسعه تبلور یافت، اما تا بشر به این مفهوم روشن برسد، حدود دویست سال نیز در مفاهیمی همچون انقلاب صنعتی، خردگرایی، نوسازی (مدرنیزاسیون)، نوگرایی و تجدد (مدرنیته)، سرمایه داری و نظایر آن غوطه ور بود تا کم کم دریافت که همۀ آمال های زمینی اش را میتواند یکجا در کلمۀ توسعه خلاصه کند. شاید از نیمۀ قرن بیستم به این سو هیچ کلمه ای به اندازۀ کلمۀ توسعه در متون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین بسامد گسترده ای نداشته است.
توسعه اکنون برای عموم مردم، مفهومی روشن و ملموس است. آنان تمام تحولاتی را که از یک سو زندگی آنان را با رفاه بیشتری همراه می کند و از سوی دیگر زیست اجتماعی آنان را با سطح بالاتری از آزادی و عدالت همراه می سازد، با مفهوم توسعه درک می کنند. در واقع با تولد مفهوم توسعه، سعادت از آسمان به زمین آمد. با تولد این مفهوم، تلاش های اجتماعی بشر از کوششی آرمان گرایانه، بی معیار و غیرقابل مقایسه و ارزیابی، به یک مفهوم ملموسِ کمی قابل ارزیابی تبدیل شد. آنچه مردم شاهد آن بودند، این بود که توسعه بدون آنکه شعاری بدهد بی سروصدا و به صورتی تدریجی، آرام و کم هزینه به سوی تحقق دو آرمان تاریخی آزادی و عدالت در حرکت بوده است.

ورزش و توسعه
ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز محسوب میشود، لذا ورزش یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است. امروزه ورزش رمز سلامت، تندرستی و پویایی یک جامعه است و توسعه آن نیز باعث ارتقای سلامت عمومی جامعه و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه میشود. همچنین ورزش به عنوان یک پدیده تربیتی، سازنده و مفید میتواند در غنای فرهنگی جامعه، نقش مهمی را ایفاء کند. بنابراین ورزش کنشی است که سبب افزایش مهارتهای بدنی در کنشگر اجتماعی با هدف بهبود موقعیتهای ذهنی یا بدنی شده و اهداف اقتصادی را نیز دنبال بنماید.

ورزش محور توسعه پایدار، حقوق بشر، صلح، و نشاط اجتماعی
امروزه ورزش رمز سلامت، تندرستی و پویایی یک جامعه است و توسعه آن نیز باعث ارتقای سلامت عمومی جامعه و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه میشود. همچنین ورزش به عنوان یک پدیده تربیتی، سازنده و مفید میتواند در غنای فرهنگی جامعه نقش مهمی را ایفاء کند. بنابراین با توجه به این که محیط آینده محیط راهبردی است و چنین محیطی، فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم است؛ لازم است جهت انطباق و سازگاری و به طور کلی پاسخگویی، تفکر راهبردی به عنوان یک اصل اساسی مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینۀ ورزش به یکی از اولویت های راهبردی تبدیل شده است. یکی از ابعاد مهم اجتماعی که بیانگر ویژگیهای فرهنگی آن جامعه نیز است سطح ورزش در جامعه میباشد. درحال حاضر توسعه سلامتی و تندرستی از طریق ورزش، جزو حقوق شهوروندی محسوب میشوند. بنابراین دولتها باید خدمات ورزشی را به گونه ای ارائه و مدیریت کنند که بین بخشهای مختلف ورزش، تعادل مناسبی برقرار شود. در نهایت وظیفه حاکمیتی دولتها از طریق سیاستگذاری و نظارت ایجاب میکند که آنها در بخشهای مختلف ورزش مداخله کنند و این عمل را با تصویب قوانین و مقرراتی انجام دهند.

 

بزودی بخش های دیگری از برنامه ” قائم شهر: برند توسعه پایدار، حقوق بشر، صلح، و نشاط اجتماعی” در این سایت بارگذاری می گردد.

 

مطالب آموزشی تکمیلی این پروژه بزودی در این سایت ارائه می شود.

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.