سبد خرید

عنوان پروژه:

برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران

جهت ارتقای جایگاه سیاسی، حقوقی، و علمی ایران در حوزه حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی

 

سازمان پیشنهاد دهنده:
هلدینگ ونداد

 

صاحب ایده و تهیه و تنظیم:
دکتر حسن خانی ایوریق
قائم مقام رئیس هلدینگ ونداد

بخش اول:
کلیات برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران

الف) بیان مسئله برنامه
حقوق بشر بحثی محوری در تمام نظام های دینی، فلسفی و فرهنگی است و علت محوریت آن، تمرکز بر بشر، وظایف، مسئولیت ها، نوع تعامل و حقوق انسان به خصوص در متن رفتار اجتماعی است. از این زاویه حقوق بشر، از کهن ترین مباحث تاریخ زندگی بشر است. علاوه بر این ابعاد، حقوق بشر از زاویه حقوقی، حاکمیتی، امنیتی و سیاسی نیز حائز اهمیت است. در نظام دولت محور که محصول چند سده گذشته در سیستم بین المللی است، حقوق بشر رابطه دولت با اتباع و شهروندان را در کانون توجه قرار داده و از آنجا که این رابطه به طور همزمان ابعاد حاکمیت داخلی و تعهدات بین المللی را در بر می گیرد، حقوق بشر برای همه دولت ملت ها، در بر گیرنده ابعاد سیاسی و حاکمیتی است.
ابعاد حاکمیتی، پدیده حقوق بشر را به امری سیاسی- امنیتی تبدیل نموده است. روند سیاسی، حاکمیتی و بین المللی حقوق بشر با تحولات اواخر قرن نوزدهم و بیستم در اروپا به خصوص در قالب مشکلات مربوط به حقوق اقلیتها در درون امپراتوریهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم و تجاوز به حقوق انسانها در جنگ جهانی اول و دوم تشدید شد. حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد و نظام ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم جایگاه خاصی یافت و تبدیل به یکی از تعارضات اصلی آمریکا و شوروی و رقابت شرق و غرب از یک طرف و روابط شمال و جنوب در دهه های 60 تا80 سده بیستم میلادی گردید. فروپاشی نظام دوقطبی، ابعاد سیاسی، حاکمیتی و امنیتی پدیده حقوق بشر را عمیق کرد؛ به گونه ای که اغراق نخواهد بود اگر بگوییم حقوق بشر، سیاسی ترین موضوع در فضای کنونی بین المللی است و تقریبا همه دولت ها به نحوی با ابعاد سیاسی و حاکمیتی آن چالش دارند.
اما در مورد ایران باید توجه داشت که محتوای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، چگونه باید مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به پرسشهای دیگری پاسخ داده شود: 1) رابطه حاکمیت دولت و پدیده حقوق بشر چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ 2) این قطعنامه ها چگونه قابل تقسیم بندی و دسته بندی اند و محتوای قطعنامه ها از زاویه حاکمیت ملی ایران با چه شاخص هایی قابل سنجش است؟ 3) نتیجه سیاست گذاری این تجزیه و تحلیل چیست؟
در پاسخ به سوال های مذکور روشن گردید که: 1) رابطه حاکمیت دولت ها و پدیده حقوق بشر در چند دهه گذشته به مرور پیچیده تر شده و مجموعه ای از تعهدات بین المللی دولت ها و مکانیزم های نظارتی در عرصه حقوق بشر، مفهوم حاکمیت را با چالش روبرو ساخته است؛ 2) قطعنامه های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر، در عین سیاسی بودن، دارای بار حاکمیتی بوده و برای تضعیف حاکمیت دولت بکار گرفته شده اند؛ 3) ابعاد حاکمیتی و حقوقی قطعنامه ها، به حاکمیت ملی ایران و امنیت همه جانبه ایران که قابل سنجش است، آسیب می رساند و در مجموع با توجه به اهمیت همزمان مسائل حقوق بشر و مسائل حاکمیتی و محتوای قطعنامه ها، ایران نباید نسبت به روند صدور قطعنامه بی تفاوت باشد و باید سیاستگذاری مشخصی داشته باشد.
مسئله حقوق بشر، طی سه دهه بعد از انقلاب اسلامی، پیوسته در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده و در روابط ایران و غرب، مسئله ای سیاسی و عنصری پایدار و چالش برانگیز بوده است. در این میان، قطعنامه های گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی مطرح و تصویب شده که غالبا به عنوان رفتاری خصمانه و سیاسی از طرف ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. آنچه در این پهنه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تجزیه و تحلیل محتوای این قطعنامه از زاویه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. حاکمیت، برجسته ترین شاخصه دولت و ملت در نظام حقوق بین الملل و تعاملات سیاسی است. پیچیدگی های رابطه حقوق بشر و حاکمیت، روشن کننده پرسش ها و چالش های عمده علمی و عملی در مناسبات خارجی است.
همچنین با توجه به چنین چالش هایی در عرصه بین المللی، سازمان کنفرانس اسلامی نیز با صدور قطعنامه ای، اعلامیه رسمی حقوق بشر اسلامی را تصویب می نماید که بر اساس شریعت اسلام، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی که خداوند آنرا بهترین امت قرار داده رسالتی جهاتی دارد. در این قطعنامه همچنین تصریح گردیده که اگر چه بشریت به مراحل پیشرفته ای در علوم مادی دست یافته است، اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خویش دارد. همچنین در بخش دیگری از قطعنامه آمده است: شرایط حاکم در عرصه بین المللی و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعال در میان کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بمنظور دستیابی به ابزار و راه های نشر، ارتفاء و حفظ تعالیم و ارزشهای اسلامی در حوزه حقوق بشر، و همچنین به منظور حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام و نیز مبارزه علیه اهانت به اسلام و تشویق گفتگوی میان مذاهب نیاز است که روزی موسوم به “روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی” انتخاب شود تا در آن روز فرصتی برای امت اسلامی فراهم گردد و مسلمانان بتوانند در خلال آن روز حقوق بشر در اسلام را به جامعه جهانی معرفی کرده و در خصوص چالشهای حقوق بشری جهان امروز به تبادل نظر بپردازند و آنرا فرصتی مغتنم برای اتخاذ اقدامات جدی و بمنظور نجات حقوق بشر از میراث تلخ گذشته بدانند و گفتمان حقوق بشری را به سطوح بالاتر در عرصه های تعامل، همکاری و آموزش ارتقاء دهند.
از سوی دیگر کشورهای عضو جنبش غیر متعهد ها، در نشست تهران مبنای تلاش هایشان را دستیابی به جهانی توام با صلح، برابری، همکاری و رفاه برای ملت ها اعلام نمودند و با تمسک به تجارب جنبش در گذشته و توان بالقوه کنونی آن، با تاکید مجدد بر اینکه جنبش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و شرایط کنونی بین المللی همچنان معتبرند، با تکیه بر دستاوردهای گذشته جنبش در مبارزه بر علیه امپریالیسم، استعمار، استعمار نو، نژادپرستی، آپارتاید، استکبار و تمامی اشکال مداخله خارجی، تجاوز، اشغال، سلطه جویی و تاکید بر لزوم کنار ماندن از ائتلاف های معطوف به قدرت و رویارویی ها که همچنان محورهای اصلی در سیاست‌های جنبش خواهند بود، با تجدید عهد با اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و نیز تعهد به تلاش در جهت کمک سازنده برای افکندن طرحی نو در روابط بین المللی بر مبنای اصولی همچون همزیستی مسالمت آمیز، همکاری منصفانه بین ملت ها و حق برابری کشورها، با تاکید بر اصول شامل: حاکمیت ملی کشورها، برابری دولت ها، تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور آنها؛ با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری ازاقدامات تجاوزکارانه و دفع این اقدامات یا دیگر انواع نقض صلح، تشویق و ترغیب همگان به حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق صلح آمیز یا به هر طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد؛ ضمن خودداری از تهدید و یا استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور به هر طریقی که مغایر اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد باشد، تبیین کردند.
بنظر می رسد با توجه به ریاست سه ساله ایران بر جنبش غیر متعهدها و نیز ظرفیت حقوقی و سیاسی مناسب ایران در سازمان کنفرانس اسلامی، طراحی و اجرای برنامه هایی جامع با رویکردهای حقوق بشری می تواند ظرفیت های قابل قبولی در عرصه ملی و بین المللی در گفتمان حقوق بشر برای ایران ایجاد نماید که بر همگان بالاخص نخبگان و دانشگاهیان امری لازم و تکلیفی دینی می باشد. با چنین پیشینه ای و به جهت ارتقای جایگاه سیاسی، حقوقی و علمی ایران در حوزه حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی بر اساس سند چشم انداز 1404 و بر پایه برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران با رویکرد به کشورهای جنوب غربی آسیا، منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عضو جنبش غیر متعهد ها و در نهایت سطح بین المللی پیشنهاد می گردد.

پيش زمينه برنامه در سطح ملی و بین المللی
برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران در سطح ملی و بین المللی با رویکرد به کشورهای جنوب غربی آسیا، منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عضو جنبش غیر متعهد ها و در نهایت سطح بین المللی براي اولين بار در سطح ملي و بین المللی طراحی و اجرا شده است.

ضرورت برنامه
برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران در سطح ملی و بین المللی با رویکرد به کشورهای جنوب غربی آسیا، منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عضو جنبش غیر متعهد ها و در نهایت سطح بین المللی فضایی مجازی می باشد که با ایجاد زیر ساخت های اجرایی لازم و مقتضی با رویکردی دانش محور باعث:
1) شناسايي، تدوين، گسترش فرهنگ مستند سازی و ارائه شفاف تر تجارب و كاركردهاي مطلوب رعایت حقوق بشر می شود که این خود می تواند در دنیای وانفسای امروز، شرایطی برای محوریت قراردادن نظام مقدس جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ رعایت حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی ایجاد نماید، که بنظر می رسد قدمی رو به جلو در این حیطه باشد.
2) تبیین فرصت هايی طلایی و قابل دسترس با توجه به سیاست ها و برنامه های توسعه اي براي كمك به ايجاد شرايط مطلوب تر در ارائه خدمات و فعالیت های حقوق بشری توسط فعالان و مدافعان راستین حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای جنوب غربی آسیا، منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عضو جنبش غیر متعهد ها و در نهایت سطح بین المللی می شود که این خود می تواند در دنیای وانفسای امروز، شرایطی برای محوریت قراردادن نظام مقدس جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ رعایت حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی ایجاد نماید، که بنظر می رسد قدمی رو به جلو در این حیطه باشد.
3) تبیین دیپلماسی های حقوق بشری در گفتار، پندار، و کردار مدافعان راستین حقوق بشر در سطح دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی می شود که این خود می تواند در دنیای وانفسای امروز، شرایطی برای محوریت قراردادن نظام مقدس جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ رعایت حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی ایجاد نماید، که بنظر می رسد قدمی رو به جلو در این حیطه باشد.
4) جایزه حقوق بشر باعث ارتقای جایگاه ایران بعنوان یکی از مدافعان راستین حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی می شود که این خود می تواند در دنیای وانفسای امروز، شرایطی برای محوریت قراردادن نظام مقدس جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ رعایت حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی ایجاد نماید، که بنظر می رسد قدمی رو به جلو در این حیطه باشد.

مخاطبان
الف) مخاطبان در سطح ملی:
قوای سه گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان های علمی کشور
دانشگاه هاي كشور
پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراكز تحقيقاتي
سازمان ها، موسسات، ادارات و شركت هاي دولتي و غير دولتي
سازمان هاي مردم نهاد
و دیگر مدافعان راستین حقوق بشر در سطح ملی
ب) مخاطبان در سطح بین المللی:
سازمان های بین المللی
دولت های مختلف جهان
دانشگاه هاي مختلف جهان
پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراكز تحقيقاتي مختلف جهان
سازمان ها، موسسات، ادارات و شركت هاي دولتي و غير دولتي مختلف جهان
سازمان هاي مردم نهاد مختلف جهان
و دیگر مدافعان راستین حقوق بشر در سطح بین المللی

 

بخش دوم:
تعاریف مفاهیم مرتبط با برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران

الف) منشور بین المللی حقوق بشر
1) اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 مصادف با 19 آذر ماه 1327 با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل، طی قطعنامه شماره A217 به تصوصب رسید. این اعلامیه نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین المللی اعلام شده است. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است. این اعلامیه بعنوان سند ملل متحد در سایت WWW.OHCHR.ORG موجود می باشد.
2) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و 31 ماده در 16 دسامبر 1966 طی قطعنامه A2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده 27 پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مزبور، میثاق در تاریخ 3 ژانویه 1976 با تودیع سی و پنجمین سند قدرت اجرایی پیدا کرد. این میثاق بعنوان سند ملل متحد در سایت WWW.OHCHR.ORG موجود می باشد.
3) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده در 16 دسامبر 1966 طی قطعنامه A2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده 49 پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مزبور، میثاق در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند قدرت اجرایی پیدا کرد. این میثاق بعنوان سند ملل متحد در سایت WWW.OHCHR.ORG موجود می باشد.
4) پروتکل های الحاقی و کنوانسیون های مرتبط با حقوق بشر:
موارد ذیل نمونه هایی از تلاش های بین المللی جهت تدوین شاخص هایی برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح بین المللی می باشد.
الف) پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ب) دومین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام
پ) کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی
ت) کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز
ث) کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
چ) کنوانسیون حقوق کودک
ج) متن اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام
ح) …..

ب) پیش نیاز ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در ایران
1) تدوین یک برنامه جامع اقدام ملی جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در ایران با رویکرد به
الف) نیاز سنجی مبتنی بر واقعیت،
ب) ارتقای سطح آگاهی نسبت به موضوعات حقوق بشری در میان مقامات حکومتی، مقامات امنیتی، سازمان های جامعه مدنی و عموم مردم،
پ) ارتقای مشارکت طیف وسیعی از جامعه در محیطی مبتنی بر همکاری،
ت) پیشنهاد و انجام اقدامات واقع گرایانه و پژوهش محور،
ث) تبیین اهداف و خواسته های قابل دسترس،
چ) ایجاد پیوند با سایر برنامه های ملی به ویژه در حوزه های توسعه ای و آموزشی،
ج) التزام به عمل و اقدام.
2) تبیین چارچوب های حقوقی قوی در کشور
3) پایبندی بیشتر به هنجارهای بین المللی در کشور
4) اعمال موثر موازین حقوق بشر در قوانین داخلی کشور
5) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت موثرتر قانون در کشور
6) حمایت بیشتر از افراد در کشور
7) ایجاد نهادهای ملی کارامدتر برای حمایت و پیشبرد حقوق بشر در کشور
8) اجرای برنامه های اجتماعی موثر که بر کیفیت زندگی همگان به ویژه گروه های قومی، اقلیتی و آسیب پذیر بیفزاید
9) انسجام ملی بیشتر و کاهش خطرات منازعه داخلی در کشور
10) ایجاد شرایطی از قبیل صلح، درآمد، غذا، مسکن، برابری و عدالت، اکوسیستم و منابع پایدار برای عموم آحاد جامعه

پ) عوامل تعیین کننده ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در ایران
طیفی از عوامل شخصی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، سیاسی و امنیتی وجود دارند که وضعیت حقوق بشر را در سطح فردی و جامعه تعیین می نمایند که موثرترین آنها را می توان در سبک زندگی افراد جامعه و شاخص های حاکمیتی جستجو کرد.

ت) ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در ایران
ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به مفهوم قادر سازی مردم جهت تحقق وعده منشور ملل متحدد در مورد ” پیشبرد پیشرفت اجتماعی و شرایط بهتر زندگی در آزادی بیشتر ” با رویکرد به افزایش کنترل آنها بر ایجاد پیش نیازها و تعیین کنندهای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر و از آن طریق بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر، بر کلیه فرایندهای همه جانبه شخصی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، سیاسی و امنیتی دلالت دارد و تنها شامل تقویت مهارت ها و توانایی های افراد نیست، بلکه علاوه بر آن، شامل تغییر شرایط عوامل شخصی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، سیاسی و امنیتی به منظور کاهش اثرات نامطلوب شرایط یاد شده بر وضعیت حقوق بشر در سطح فردی و جامعه نیز می باشد.

ث) راهبردهای اصلی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران
1) جلب حمایت همه جانبه برای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
جلب حمایت همه جانبه، ترکیبی از اقدامات فردی و اجتماعی طراحی شده برای کسب تعهد، حمایت و پذیرش سیاسی و یا حمایت سیستم ها از یک هدف یا برنامه خاص حقوق بشر است. اقدام در جهت ایجاد تغییر در سایت ها و خط مشی های حقوق بشر و نیز اجرای موثر و تقویت آن ها با کمک افراد فعال، مسئول و یا سیاستگذاران سازمان ها با استفاده از راهکار های مختلف از جمله استفاده از رسانه های گروهی و رویکرد چند رسانه ای، تبلیغات مستقیم سیاسی و بسیج اجتماعی انجام می شود.

2) قادرسازی برای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
در ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر، قادر سازی یعنی مشارکت با افراد یا گروه ها برای توانمند کردن آنها از طریق بسیج منابع انسانی و مادی به منظور حفظ و ارتقاء فرهنگ رعایت حقوق بشر. فراهم ساختن امکان دسترسی به اطلاعات و منابع می تواند مصداقی برای قادر سازی باشد.

3) واسطه گری برای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر تنها توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران حاصل نمی شود، بلکه موفقیت آن به همکاری تمامی بخش های دولت (اجتماعی، اقتصادی و …) و سازمان های مستقل (رسانه، صنعت و …) بستگی دارد. واسطه گری در ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر عبارت است از فرایندی که از طریق آن ارتباط افراد، جوامع و بخش های مختلف (دولتی و خصوصی) به گونه ای که تسهیل می شود که وضعیت فرهنگ رعایت حقوق بشر را ارتقاء داده و آن را حفظ نماید.

چ) اولویت های اقدام برای راهبردهای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران
1) تبیین سیاست های عمومی مبتنی بر ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
2) ایجاد محیط های حمایتی حقوق بشر
3) تقویت اقدام جامعه در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
4) توسعه مهارت های فردی در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
5) بازنگری ارائه خدمات حقوق بشری در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر

 

بخش سوم:
فرصت ها، تهدیدها، مبانی قانونی و اسناد فرادستی در حوزه حقوق بشر در ایران

الف) تبیین وضعیت محیط ها و فرایندهای بین بخشی در حوزه حقوق بشر در ایران
1- فرصت ها
1-1- وجود اسناد بالادستی و میان دستی مناسب در زمینه ارتقای حقوق بشر در کشور
2-1- وجود ارزش های دینی و میهنی تاکید کننده بر ارتقای حقوق بشر در کشور
3-1- وجود رهبران مذهبی و افراد مرجع حامی ارتقای حقوق بشر در کشور
4-1- وجود ستادها، نهادهای ملی و کمیسیون های حقوق بشر اسلامی در کشور
5-1- وجود شورای عالی فرهنگ رعایت در کشور
6-1- وجود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
7-1- امکان استفاده از ساختار اجرایی سازمان آموزش و پرورش برای اجرای برنامه های آموزش و ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در مدارس و آموزشگاه ها
8-1- وجود رسانه های عمومی و اجتماعی در کشور
9-1- امکان ارتباط با اساتید متخصص در حوزه حقوق بشر در دانشگاه ها و حوزه ها کشور
10-1- وجود دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی مختلف در کشور
11-1- وجود سازمان های مردم نهاد مختلف در کشور
12-1- وجود انجمن های علمی مختلف در کشور
13-1- پتانسیل همکاری با دیگر وزارتخانه ها، نهاد ها و سازمان های دولتی مانند ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اقامه نماز جمعه سراسر کشور، ستاد اقامه نماز، نهضت سواد آموزی، سازمان مدیریت بحران، سازمان شهرداری ها، مبارزه با مواد مخدر، هلال احمر و بهزیستی، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، ستاد عالی کانون های مساجد کشور، نهاد موسسات قرآنی کشور، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، مدیریت مطبوعات و خبرگزاری ها و … در کشور
14-1- همکاری با سازمان های بین المللی شامل WHO, UNDP, UNFPA, UNODC و …. در کشور
15-1- وجود کمیته های بین بخشی در سایر بخش ها مثل مسکن و شهرسازی، شهرداری و … در کشور
16-1- وجود کمیسیون های مختلف در مجلس مانند کمیسیون اجتماعی، بهداشت و … در کشور
17-1- امکان استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و خیرین در برنامه های حقوق بشری در کشور
18-1- وجود شوراهای شهر و روستا و ساختار های محله محور در کشور
19-1- قوانین حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در کشور
20-1- وجود ساختار های مشارکتی سنتی در کشور

2- تهدیدها
1-2- عدم وجود برنامه اقدام ملی جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در کشور
2-2- عدم ثبات مدیریتی در بخش ها و سازمان های مختلف و احتمال پایدار نبودن همکاری بین بخشی در کشور
3-2- ضعف همکاری بین بخشی، درون بخشی، چند بخشی، دانشگاه ها، سازمان های مختلف و سازمان های مردم نهاد و بروکراسی های موجود در کشور
4-2- ناکافی بودن سواد و فرهنگ رعایت حقوق بشر در اقشار مختلف جامعه در کشور
5-2- ناکافی بودن آگاهی جامعه در خصوص حقوق حقه خود در کشور
6-2- عادات رفتارهای اجتماعی نامناسب در نسل های مختلف جامعه در کشور
7-2- مشکلات عدیده شخصی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، سیاسی و امنیتی در کشور
8-2- نابرابری در دسترسی به امکانات ارتباطی و رفاهی در کشور
9-2- آموزه های نادرست و ضد و نقیض در رسانه های کشور
10-2- ناکافی بودن روحیه کار تیمی و گروهی در کشور
11-2- پایین بودن پژوهش های کاربردی در کشور
12-2- وجود ملاحظات خاص در زمینه پژوهش بر روی برخی از موضوعات و انتشار یافته ها در کشور
13-2- ضعف نظام ارزیابی تاثیرات رعایت موازین حقوق بشر بر برنامه ها، سیاست ها و پروژه ها در بخش های مختلف توسعه قبل و پس از استقرار آن ها در کشور
14-2- همراستایی کم برنامه های توسعه و ارتقای حقوق بشر ایران با تغییرات جهانی
15-2- ضعف برنامه ریزی از پایین به بالا و پارادایم مشارکتی در برخی رهبران از بخش های مختلف توسعه در کشور

ب) تبیین وضعیت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
1- نقاط قوت:
1-1- وجود کارشناسان متخصص، با تجربه و متعهد در کمیسیون
2-1- وجود زیر ساختارهای مشارکتی در سطح استانی، ملی و بین المللی در بخش های مختلف کمیسیون
3-1- وجود زیرساخت مناسب فناوری اطلاعات در سطح استانی و ملی قابل دسترس برای کمیسیون
4-1- وجود نظام آموزش و بازآموزی عمومی و تخصصی در زمینه حقوق بشر برای آحاد مختلف مردم در کمیسیون
5-1- وجود متون و کوریکولوم های آموزشی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در کمیسیون
6-1- وجود پایگاه های اطلاعاتی و سامانه های مختلف حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی قابل دسترس برای کمیسیون
7-1- وجود انجمن ها، سازمان های مردم نهاد، مراکز تحقیقاتی بین رشته ای در دانشگاه ها قابل دسترس برای کمیسیون
8-1- تعامل نسبتا مناسب کمیسیون با دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد، فعالان مدنی، ادارات، سازمان ها، وزارتخانه ها، قوای حکومتی و سازمان های بین المللی

2- ضعف ها:
1-2- ضعف در ساختار تشکیلاتی کمیسیون در سطح استانی و ملی
2-2- ضعف در نظام پایش و ارزشیابی تاثیرات برنامه های اجرا شده کمیسیون در ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
3-2- ناکافی بودن تعداد نیروی انسانی به ویژه کارکنان رسمی کمیسیون
4-2- کمبود نیروی انسانی متبحر در زمینه حقوق بشر در کلیه استان های کشور
5-2- کمبود متون عمومی و تخصصی مناسب در زمینه حقوق بشر در کلیه استان های کشور
6-2- ضعف توجه به شبکه ها و سرمایه اجتماعی، علمی و حمایتی در سطح استانی و ملی در کمیسیون
7-2- نبود برنامه های اقدام ملی و یا برنامه های مدون جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در سطح استانی و ملی
8-2- کمی رویکردهای سازنده و تعاملی با محیط برای توسعه سیاست های ارتقایی فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه
9-2- عدم تامین اعتبار و وجود سرمایه گذار برای ظرفیت سازی در بخش های مختلف و شکل دهی همکاری در راستای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه
10-2- عدم عملیاتی کردن گزینه های ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه مثل توانمند سازی، مشارکت، حمایت، بازاریابی اجتماعی و …
11-2- پایدار نبودن همکاری گروه های مختلف ذی نفعان
12-2- ضعف نظارت بر اجرایی شدن قوانین مربوط به ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه
13-2- ضعف پارادیم مشارکتی در رهبران و مدیران در زمینه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه
14-2- کمی برنامه های ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه در راستای برنامه های توسعه و تاثیر گذار این بخش بر شاخص های سایر بخش ها
15-2- ضعف مکانیسم های شفافیت و پاسخگویی نسبت به سیاست ها و برنامه های بخش حقوق بشر
16-2- ضعف نظام بازخورد مناسب
17-2- ضعف نظام اطلاع رسانی برای بهره برداری سیستماتیک از اطلاعات حقوق بشر
18-2- ضعف دیدگاه همه جانبه به ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه و ظرفیت سازی
19-2- ضعف کار تیمی در ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در جامعه
20-2- عدم استفاده مناسب از زیر ساخت های فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگ رعایت حقوق بشر

ج) تبیین مبانی قانونی و اسناد فرادستی در حوزه حقوق بشر در ایران
1- قانون اساسی ایران
2- چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
3- برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی
4- مصوبات مجلس شورای اسلامی
5- اهداف خواسته شده جهانی
6- تعهدات بین المللی
7- پشتوانه های تاریخی و دینی

 

بخش چهارم
راهبردهای برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران

الف) چشم انداز برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران تا سال 1404
ایران کشوری است توسعه یافته برپایه منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی و برخوردار از عدالت اجتماعی و آزادی های مشروع، حافظ کرامت و حقوق انسانی، بهرمند از امنیت اجتماعی و قضایی جهت پیشبرد پیشرفت اجتماعی و شرایط بهتر زندگی و محیط زیست مطلوب، و توانمند، الهام بخش، فعال، موثر و با تعامل سازنده در روابط بین الملل بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت در جهت ارتقای فرهنگ و اقدامات مبتنی بر رعایت موازین حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی با رویکرد به کشورهای جنوب غربی آسیا، منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عضو جنبش غیر متعهد ها و در نهایت سطح بین المللی
ب) رسالت برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران تا سال 1404
رسالت مهم این برنامه شامل جلب حمایت همه جانبه، قادرسازی فردی و اجتماعی، و واسطه گری برای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی با رویکرد به کشورهای جنوب غربی آسیا، منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عضو جنبش غیر متعهد ها و در نهایت سطح بین المللی با رویکرد به اقدامات مسئولانه و عملی برای تبیین سیاست های عمومی مبتنی بر ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر، ایجاد محیط های حمایتی حقوق بشر، تقویت اقدام جامعه در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر، توسعه مهارت های فردی در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر، بازنگری ارائه خدمات حقوق بشری در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر. لذا این برنامه در راستای رسالت خود از طریق زیر تلاش می کند:
1) ایجاد ساختارها، سامانه ها و شبکه های علمی، فنی و اجتماعی
2) تدوین، توسعه و ارتقای فرهنگ حقوق بشر در همه سیاست ها
3) آموزش در جهت خود مراقبتی، خود اتکائی، خود تصمیم گیری
4) ایجاد، درگیر کردن و حمایت از مشارکت های مردم
5) ترویج فرهنگ رعایت حقوق بشر
6) ترویج پژوهش های کاربردی بر اساس نیاز های جامعه
7) توانمند سازی مردم، داوطلبان، فعالان و مدافعان راستین حقوق بشر
8) نظارت بر برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی عملکرد مبتنی بر نیاز سنجی های واقعی
9) بهره وری از فن آوری های نوین ارتباطی و رسانه ای
10) ایجاد جوایز ملی و بین المللی حقوق بشر

پ) ارزش های برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران تا سال 1404
1) رعایت ارزش های اسلامی و ایرانی
2) حفظ کرامت انسانی
3) نوآوری، خلاقیت، تحقیقات و فناوری
4) عدالت فردی و اجتماعی
5) پاسخگویی و شفافیت
6) پایداری
7) مسئولیت پذیری
8) مشارکت
9) رضایت مندی عمومی
10) تمامیت و همه جانبه بودن
11) انسجام و اعتدال
12) یادگیری مداوم
13) خود اتکائی و خود مدیریتی
14) کار تیمی

ت) زمینه های عملکردی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران تا سال 1404
1) ظرفیت سازی و ارتقاء فرهنگ رعایت حقوق بشر
2) تبیین سرمایه های سازمانی و اجتماعی با ایجاد ساختارها، سامانه ها و شبکه های علمی، فنی و اجتماعی حقوق بشر
3) استفاده از سیستم اطلاع رسانی و آگاه سازی مناسب حقوق بشر
4) ایجاد شبکه های همکاری، مشارکت و تقویت انجمن ها و شبکه های اجتماعی حقوق بشر
5) جلب حمایت همه جانبه در حوزه سیاست های تاثیر گذار بر حقوق بشر
6) ایجاد سیستم پایش و نظارت بر برنامه

ث) اهداف برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران تا سال 1404
اهداف دبیرخانه عبارتند از:
هدف اصلي
سیاست گذاری، تدوین و گسترش فرایندهای آموزشی، اجرایی و ارتقایی جهت دستیابی به جایگاه سیاسی، حقوقی و علمی ایران تا رتبه زیر ده در تولیدات علمی و فناوری در حوزه حقوق بشر براساس برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران در سطح بین المللی تا سال 1404 با رویکرد به کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهدها و نیز سطح بین المللی

اهداف فرعي
1) ایجاد ساختارها و شبکه های علمی برای آموزش های حضوری، مکاتبه ای، مجازی در زمینه حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
2) ایجاد ساختارها و شبکه های علمی برای تبیین و انجام اقدام پژوهی های علمی در زمینه حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
3) شناسايي تجارب و كاركردهاي مطلوب حقوق بشر توسط تلاشگران و فعالان راستین حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
4) ارائه شفاف تري از تجارب و كاركردهاي مطلوب حقوق بشر توسط تلاشگران و فعالان راستین حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
5) تدوين و گسترش فرهنگ مستند سازی تجارب و كاركردهاي مطلوب حقوق بشر توسط تلاشگران و فعالان راستین حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
6) شناسايي و انتشار معيارهاي مناسب جهت ارزش گزاري، سنجش و ارتقای كيفيت تجارب و كاركردهاي مطلوب حقوق بشر توسط تلاشگران و فعالان راستین حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
7) ایجاد ساختارها و شبکه های علمی برای توسعه فناوری های نوین ارتباطی و رسانه ای در زمینه حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
9) ایجاد ساختارها و شبکه های علمی برای توسعه خرید و فروش فناوری های نوین ارتباطی و رسانه ای در زمینه حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
10) ایجاد ساختارها و شبکه های فنی جهت نظارت بر فضای سایبری در حوزه حقوق بشر برنامه مزبور در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
11) ایجاد ساختارها و شبکه های اجتماعی برای جذب حامیان مالی برنامه ارتقای حقوق بشر ایران در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
12) شناسايي فرصت هاي قابل دسترس با توجه به سیاست ها و برنامه های توسعه اي براي كمك به ايجاد شرايط مطلوب تر در ارائه خدمات و فعالیت های حقوق بشری توسط تلاشگران عرصه سلامت در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی
13) تدوين و گسترش فرهنگ عملگرايي براي گذر از مرحله ايده به عمل به جهت كسب يك تجربه و كاركرد مطلوب حقوق بشر توسط تلاشگران و فعالان راستین حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها
14) ایجاد ساختارها و شبکه های علمی برای برگزاری جشنواره بین المللی توسعه فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران برای برترین های اقدام پژوهی، تجارب و کارکردهای مطلوب و محصولات ارتباطی و رسانه ای با رویکرد به فناوری های نوین در حوزه حقوق بشر در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها و نیز سطح بین المللی

اهداف کاربردی
1) طراحی و راه اندازی سامانه جامع برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران
2) طراحی و راه اندازی سامانه های مجازی شبکه علمی بین المللی برای توسعه آموزش حقوق بشر
3) طراحی و راه اندازی سامانه های مجازی شبکه علمی بین المللی برای اقدام پژوهی برای توسعه حقوق بشر
4) طراحی و راه اندازی سامانه مجازی پورتال تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی
5) شناسایی تلاشگران و مدافعان راستین حقوق بشر و معرفی سامانه مجازی پورتال تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر به آنان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی
6) جمع آوری تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر در قالب برگزاری همایش های استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی
7) جمع آوری و تدوین بزرگترین آرشیو رسانه ای از قبیل فناوری اطلاعات، صوتی، تصویری و دیجیتال تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر در قالب برگزاری جشنواره های استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی
8) ایجاد کرسی های آزاد اندیشی تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی جهت تبیین حقوقی، سیاسی و اجرایی اجزای برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با رویکرد دانش محور
9) ایجاد دفاتر شهرستانی، استانی و بین المللی جهت اجرای برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
10) ایجاد مجله علمی و پژوهشی در زمینه حقوق بشر به بان های فارسی و انگلیسی در سطح ملی و بین المللی
11) ایجاد جایزه حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی
12) ارتقای جایگاه سیاسی، حقوقی و علمی ایران در حوزه حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی

 

بخش پنجم
اجزای برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر

 

الف) دبیرخانه برنامه ملی ارتقای حقوق بشر ایران
ب) شبکه علمی بین المللی برای توسعه آموزش حقوق بشر
پ) شبکه علمی بین المللی برای اقدام پژوهی برای توسعه حقوق بشر
ت) شبکه علمی بین المللی برای ثبت و انتشار تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر
ث) شبکه علمی بین المللی برای توسعه فناوری های نوین ارتباطی و رسانه ای حقوق بشر
ث) شبکه فنی بین المللی نظارت بر فضای سایبری در حوزه حقوق بشر
چ) شبکه اجتماعی بین المللی برای حامیان مالی برنامه ارتقای حقوق بشر ایران
ج) جشنواره بین المللی توسعه فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران برای برترین های 1) اقدام پژوهی، 2) تجارب و کارکردهای مطلوب و 3) محصولات ارتباطی و رسانه ای با رویکرد به فناوری های نوین در حوزه حقوق بشر
ح) خبرگزاری حقوق بشر ایران

 

بخش ششم
پروژه های عملیاتی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر

اقدامات اجرایی کوتاه مدت برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
1) انتشار سند نهایی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
2) راه اندازی پروژه های عملیاتی 84 گانه برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
3) راه اندازی کامل سامانه های الکترونیک برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
4) راه اندازی اولیه سامانه های عمومی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
سامانه آموزش الکترونیک فرهنگ رعایت حقوق بشر
سامانه مشاوره الکترونیک فرهنگ رعایت حقوق بشر
سامانه مشاوره تلفنی فرهنگ رعایت حقوق بشر
سامانه ارزش افزوده موبایل فرهنگ رعایت حقوق بشر
سامانه ارسال بلوتوث فرهنگ رعایت حقوق بشر
شبکه اجتماعی فرهنگ رعایت حقوق بشر
سایت آموزش همگانی فرهنگ رعایت حقوق بشر
سامانه الکترونیک عکس و فرهنگ رعایت حقوق بشر
سامانه الکترونیک نقاشی و فرهنگ رعایت حقوق بشر
مجله بین المللی حقوق بشر، سلامت و جامعه
مجله بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر
راه اندازی و بهره برداری رسمی سامانه های تخصصی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
دبیرخانه دائمی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
جشنواره و جوایز سالانه ملی و بین المللی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران
دانشگاه مجازی حقوق بشر
مرکز تحقیقات بین المللی حقوق بشر، سلامت و جامعه
شبکه علمی بین المللی توسعه آموزش حقوق بشر
شبکه علمی بین المللی اقدام پژوهی برای توسعه حقوق بشر
شبکه علمی بین المللی ثبت و انتشار تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر
شبکه علمی بین المللی توسعه فناوری های نوین ارتباطی و رسانه ای حقوق بشر
شبکه اجتماعی بین المللی برای حامیان مالی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
مجله بین المللی حقوق بشر، سلامت و جامعه
مجله بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر
پورتال ملی ثبت و انتشار تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر
مرکز رشد فناوری اطلاعات فرهنگ رعایت حقوق بشر
فروشگاه مجازی چندرسانه ای فرهنگ رعایت حقوق بشر
فروشگاه مجازی فن بازار چندرسانه ای فرهنگ رعایت حقوق بشر
برگزاری مسابقات و جشنواره های برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
برگزاری اولین مسابقه عکس و فرهنگ رعایت حقوق بشر
برگزاری اولین مسابقه نقاشی و فرهنگ رعایت حقوق بشر
برگزاری اولین جشنواره برترین مقاله های مرور سیستماتیک در زمینه حقوق بشر، سلامت و جامعه
برگزاری اولین جشنواره برترین تجارب و کارکردهای مطلوب در زمینه حقوق بشر
برگزاری دوره های آموزش مجازی عمومی و تخصصی فرهنگ رعایت حقوق بشر برای گروهای هدف و عموم مردم با گواهی رسمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

پروژه های عملیاتی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر

توسعه زیر ساخت های علمی و اجرایی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
1 -کسب مجوز و راه اندازی دبیرخانه دائمی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
2 -کسب مجوز و راه اندازی دانشگاه علمی و کاربردی حقوق بشر بصورت فیزیکی و مجازی
3 -کسب مجوز و راه اندازی رشته های مرتبط با حقوق بشر از دوره کاردانی تا دکتری در دانشگاه های کشور بالاخص علمی و کاربردی
4 -کسب مجوز و راه اندازی رشته های مرتبط با حقوق بشر در مقطع دکتری پژوهشی در دانشگاه های کشور
5 -کسب مجوز و راه اندازی مرکز تحقیقات بین المللی حقوق بشر، سلامت و جامعه
6 -کسب مجوز و راه اندازی مرکز رشد فناوری اطلاعات ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
7 -کسب مجوز و راه اندازی مجله بین المللی حقوق بشر، سلامت و جامعه به زبان فارسی
8 -کسب مجوز و راه اندازی مجله بین المللی حقوق بشر، سلامت و جامعه به زبان انگلیسی
9 -کسب مجوز و راه اندازی مجله بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر به زبان فارسی
10 -کسب مجوز و راه اندازی مجله بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر به زبان انگلیسی
11 -کسب مجوز و راه اندازی نمایندگی های کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در مراکز کلیه استان ها و مناطق آزاد کشور
12 -کسب مجوز و راه اندازی دفاتر استانی دبیرخانه دائمی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در نمایندگی های کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در مراکز کلیه استان ها و مناطق آزاد کشور
13 -کسب مجوز و راه اندازی شبکه های علمی برای توسعه آموزش حقوق بشر، برای اقدام پژوهی برای توسعه حقوق بشر، برای ثبت و انتشار تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر، و برای توسعه فناوری های نوین ارتباطی و رسانه ای حقوق بشر
14 -کسب مجوز و راه اندازی شبکه اجتماعی بین المللی برای حامیان مالی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
15 -راه اندازی پورتال ملی ثبت و انتشار تجارب و کارکردهای مطلوب حقوق بشر
16 -راه اندازی دیتا سنتر با بالاترین استانداردهای ملی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

توسعه سامانه های آموزش الکترونیک
17 -راه اندازی سامانه مجازی آموزش الکترونیک فرهنگ رعایت حقوق بشر (عمومی و تخصصی)
18 -راه انداری کلینیک مشاوره الکترونیک فرهنگ رعایت حقوق بشر
19 -راه اندازی کلینیک مشاوره تلفنی فرهنگ رعایت حقوق بشر
20 -راه اندازی سامانه ارزش افزوده موبایل فرهنگ رعایت حقوق بشر (بسته های پیامکی)
21 -راه اندازی سامانه ارسال بلوتوث فرهنگ رعایت حقوق بشر
22 -راه اندازی شبکه اجتماعی فرهنگ رعایت حقوق بشر (بصورت مجازی)
23 -راه اندازی سایت آموزش همگانی فرهنگ رعایت حقوق بشر
24 -راه اندازی سامانه الکترونیک عکس و فرهنگ رعایت حقوق بشر
25 -راه اندازی سامانه الکترونیک نقاشی و فرهنگ رعایت حقوق بشر
26 -عقد تفاهم نامه اجرایی با بنیاد ملی بازی های رایانه ای جهت ساخت بازی های رایانه ای در حوزه فرهنگ رعایت حقوق بشر
27 -عقد تفاهم نامه اجرایی با مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت حمایت عملی از تولید محصولات فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در حوزه فرهنگ رعایت حقوق بشر
28 -عقد تفاهم نامه اجرایی با شهرداری تهران جهت تولید و توسعه نرم افزارهای تلفن همراه در حوزه فرهنگ رعایت حقوق بشر

توسعه دیدگاه ها و مهارت های ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
29 -طراحی و تدوین راهنماهای برنامه ریزی و ارزشیابی پروژه های مرتبط با برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
30 -طراحی و تدوین راهنماهای مطالب مربوط به ایجاد دیدگاه های مرتبط با برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در برنامه های توسعه ای کشور
31 -طراحی و تدوین فرمت یکسان برای ارزیابی برنامه های اجرایی دفاتر استانی دبیرخانه دائمی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در نمایندگی های کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در مراکز کلیه استان ها و مناطق آزاد کشور نمایندگی های
32 -طراحی و تدوین راهنماهای جلب حمایت همه جانبه در پروژه های ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
33 -تدوین کتاب راهنماهای طراحی بسیج های اطلاع رسانی در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
34 -تدوین کتاب راهنماهای طراحی و تولید پیام در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
35 -تدوین برنامه های عملیاتی آموزش و فرهنگ سازی در بستر الکترونیکی در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر

توسعه محیط های حامی حقوق بشر به منظور ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
36 -تهیه و تدوین برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
37 -ارتباطات، پوشش رسانه ای و اطلاع رسانی اخبار جهت درج در سایت های مرتبط و ارسال به خبرگزاری ها
38 -طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با دبیرخانه دائمی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با UNFPA و UNDP و WHO
39 -همکاری در برگزاری جشنواره و جوایز سالانه ملی و بین المللی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران برای برترین های 1) اقدام پژوهی، 2) تجارب و کارکردهای مطلوب و 3) محصولات ارتباطی و رسانه ای با رویکرد به فناوری های نوین در حوزه حقوق بشر از طریق برنامه همکاری های جنوب-جنوب در راستای اجرای پروژه های مشترک با UNFPA و UNDP و WHO
40 -عقد قرارداد با مشاوران ملی و بین المللی برای برگزاری کارگاه های تخصصی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در راستای اجرای پروژه های مشترک با UNFPA و UNDP و WHO
41 -تهیه پمفلت های سه زبانه جهت معرفی برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
42 -احیای امر به معروف در ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
43 -نظام جلب حمایت همه جانبه (در همکاری با سازمان های بهزیستی، شهرداری ها) جهت اجرای بهتر برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
44 -عقد تفاهم نامه و همکاری با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
45 -عقد تفاهم نامه و همکاری با وزارت علوم در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
46 -عقد تفاهم نامه و همکاری با آموزش و پرورش در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
47 -عقد تفاهم نامه و همکاری با ستاد مشترک نیروهای مسلح در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
48 -عقد تفاهم نامه و همکاری با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
49 -عقد تفاهم نامه و همکاری با نظام ها، کانون ها، اتحادیه ها و اصناف ایران در جهت ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
50 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با کانون های فرهنگی هنری مساجد
51 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با سازمان بسیج مستضعفین
52 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با امور مساجد
53 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با هیات رزمندگان اسلام
54 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با ستاد ائمه جمعه
55 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با هلال احمر
56 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با بنیاد شهید و امور ایثارگران
57 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با وزارت کشور
58 -برنامه مشترک ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با وزارت ورزش و جوانان

بستر سازی و توسعه همکاری با صدا و سیما
59 -همکاری با صدا و سیما در راستای تولید برنامه های تصویری و صوتی در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر

ارتقای سواد فرهنگ رعایت حقوق بشر ایرانیان
60 -تهیه کتاب های مرتبط با ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
61 -سنجش های سالانه سواد فرهنگ رعایت حقوق بشر
62 -برنامه ریزی برای تدوین سالانه حداقل یکصد مقاله مروری در حوزه حقوق بشر با مشارکت مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های کشور
63 -برنامه ریزی برای تدوین سالانه حداقل یکصد مقاله تجربه و کارکرد مطلوب در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر با مشارکت کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه های کشور، شرکت ها، موسسات، سازمان های دولتی و غیر دولتی
64 -برنامه ریزی برای آموزش سالانه کلیه کارکنان دولت در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
65 -برنامه ریزی برای آموزش سالانه دانش آموزان و معلمان در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
66 -برنامه ریزی برای آموزش سالانه کلیه نظام ها، کانون ها، اتحادیه ها و اصناف ایران در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
67 -برنامه ریزی برای آموزش سالانه کلیه نیروهای مسلح در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
68 -برنامه ریزی برای آموزش سالانه اعضای شورا های شهر و روستا در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
69 -برنامه ریزی برای آموزش سالانه داوطلبین سلامت و فعالان اجتماعی در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر

برگزاری جشنواره و جوایز سالانه ملی و بین المللی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران
70 -برگزاری جشنواره و جوایز سالانه ملی و بین المللی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر ایران برای انتخاب برترین های 1) اقدام پژوهی، 2) تجارب و کارکردهای مطلوب و 3) محصولات ارتباطی و رسانه ای با رویکرد به فناوری های نوین در حوزه فرهنگ رعایت حقوق بشر

توسعه علم و فناوری با توسعه مراکز علمی، پژوهشی و پارک های فناوری در راستای ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
71 -تدوین آیین نامه های همکاری با پارک های علم و فناوری، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های فناوری کشور
72 -راه اندازی گروه های آموزشی و پژوهشی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور
73 -جذب و حمایت شرکت های دانش بنیان در مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات در حوزه ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
74 -فروشگاه مجازی چندرسانه ای فرهنگ رعایت حقوق بشر
75 -فروشگاه مجازی فن بازار چندرسانه ای فرهنگ رعایت حقوق بشر

راه اندازی ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
76 -تدوین دستورالعمل های ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر
77 -اهدای ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به مدارس منتخب
78 -اهدای ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به دانشگاه ها و موسسات علمی منتخب
79 -اهدای ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به شرکت ها، موسسات، سازمان ها دولتی و غیر دولتی
80 -اهدای ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به روستاهای منتخب
81 -اهدای ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به بخش های منتخب
82 -اهدای ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به شهرهای منتخب
83 -اهدای ایزوی حامی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر به استان های منتخب

پیگیری اجرای سند برنامه ملی ارتقای فرهنگ رعایت حقوق بشر در همه سیاست ها
84 -پیوست فرهنگ رعایت حقوق بشر

 

مطالب آموزشی تکمیلی این پروژه بزودی در این سایت ارائه می شود.

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.