سبد خرید

موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره شهر هوشمندخلاق ونداد

موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره شهر هوشمندخلاق ونداد به شماره پروانه ملی 1470 و شماره ثبت 859 در اردیبهشت ماه 1399 موفق گردید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران مجوز رسمی خود را اخذ نماید. این موسسه بعنوان یکی از اجزای ساختاری هلدینگ ونداد نقش بسزائی در ارتقای تعاملات فرهنگی و ادبی و فناوری این هلدینگ در سطح شهرستان قائم شهر، استان مازندران و ملی ایفا نموده است.

موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره شهر هوشمندخلاق ونداد، با برگزاری کارگاه های تخصصی، سمینارها و همایش ها، جشنواره ها و کنسرت ها با رویکرد اساسی به مولفه های شهر هوشمند خلاق در عرصه فناوری های نوین ارتباطی و دیجیتال مارکتینگ و با ماهیت فرهنگی، ادبی و هنری خواستاری ایفای نقشی بی بدیل در فرهنگ سازی و ترغیب جامعه هنری به ایجاد و توسعه استارت آپ ها و شرکت های نوپا می باشد.

هلدینگ ونداد در راستای اهداف عالیه خود در جهت حمایت از ادبیان و شاعران و هنرمندان ایرانی بالاخص بزرگواران منطقه قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ، این موسسه را راه اندازی نموده است. این موسسه سعی می نماید تا با برگزاری کلاس کارگاه های تخصصی، سمینارها و همایش ها، جشنواره ها و کنسرت ها حضوری یا وبیناری برای گروه مختلف جامعه هدف تعریف شده در سیاست های اجرایی خود موجبات رونق اقتصاد فرهنگ و هنر در استان مازندران و بالاخص شهرستان قائم شهر گردد.

موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره شهر هوشمندخلاق ونداد براساس ماموریت های مصوب شده در هلدینگ ونداد، شامل ساختار اجرایی زیر می باشد:

مدیرمسئول موسسه شهرهوشمند خلاق ونداد

هیات مدیره موسسه شهرهوشمند خلاق ونداد

بازرس موسسه شهرهوشمند خلاق ونداد

دپارتمان کارگاه های تخصصی

دپارتمان سمینارها و همایش ها

دپارتمان جشنواره ها و کنسرت ها

 

 

مطالب تکمیلی و لیست برنامه ها بزودی در این سایت ارائه می شود.