سبد خرید

پژوهشگر برگزیده زبان فارسی

رزومه ادبی فرهنگی استاد محمود جوادیان

پژوهشگر برگزیده اولین جشنواره جایزه ادبی فرزانه، آبان 1398 – قائم شهر

محمود جوادیان متولد 1332 کوتنای قائم شهر از شعرا و نویسندگان و پژوهندگان ادبی عرصه فارسی و تبری است. ایشان دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی و از گروه نویسندگان گاهنامه کتاب فروردین و کتاب قائم شهر است. مسئول بخش زبان و ادبیات و قائم مقام دانش نامه ی تبرستان و مازندران است. وی تألیف بسیاری نیز دارد که در سه بخش شعر و داستان و رساله ادبی به سمع و نظرتان می رسد.

”  نوج ” برخی از سروده های تبری شاعران مازندرانی، انتشارات معین

ضرب المثل ها ( زبانزدها ) و کنایه های مازندران، نشر اشاره

نوگپ ( نوار کاست ) شعر مازندرانی با صدای شاعر، موسسه ی فرهنگی هنری شواش

بوی آبیِ رویا – شعر فارسی، نشر اشاره

از کوچه های اسطوره – شعر فارسی، نشر اشاره

قصه ی سیرو – قصه سیاهرود، سی دی، شرکت ماهور

واگویه ها – مجموعه سروده های مازندرانی، انتشارات شِلفین

پروانگی ها – شعر فارسی، مشترک با دیگر شعرا، انتشارات تهران

مازندران در اسطوره های ملی ایران، نشر معین

در گستره ی خاکستری ابر – زبانزدها و کنایه های مازندرانی – سی دی خانه ام ابری است

و اما استاد در بخش داستان نیز یَدِ طولایی دارند که به عرض می رسد:

در پهنای مه ( چند داستان کوتاه ) -در پهنای شب – از وارش تا ونوشه سایه ی سکوت جملگی از گاهنامه فروردین

پنجه، دفتر سوم – بوی خیس هوا، دفتر پنجم و …

محمود جوادیان در بخش مقاله و رساله های ادبی فرهنگی نیز دست بالایی دارند که به شرح می آید:

ادبیات شفاهی در قلمرو مازندران – نگاه نو در فرایند باز زایی سروده های تبری – چهره ی بومی نیما و شعر تبری – امیر پازواری، افسانه یا تاریخ – نیما و خوانش مهتاب – تیر ما سیزّه – شب چِله در مازندران – خنیاگری – گذری بر اسطوره و چهره ی خاموش زال – جشن ها و آیین های نوروزی – نوروز در ایران و مازندران – حوزه های اندیشه و گرایش های عرفانی – تبار شناسی مازندران و تبرستان – زبان و شعر تبری در گذر تاریخ – البرز و دماوند – مازندران در اوِستا، منابع پهلوی و شاهنامه – زبان مازندرانی و ویژگی ساختاری آن – لایه های ساختی ، معنایی داروک – امیری و ترانه، ساخت آوایی و عناصر درونی – و مقاله هایی دیگر در مجله ها و جنگ هایی مانند ” گیله وا ” و …

انجمن ادبی ونداد قائم شهر

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.