سبد خرید

 

 

لیست عناویت طرح های تحقیقاتی تدوین شده با پرسشنامه های استاندارد انتشارات ونداد
واحد تحقیقات انتشارات ونداد، با توجه به سابقه اعضای هیات علمی و محققان خود در عرصه تحقیقات و فناوری و با عنایت به شناخت خود از لایه های اجتماعی متنوع در جمعیت شهرستان قائم شهر مصمم است تا با حمایت صنایع، سازمان ها، ادارات، موسسات، سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شبکه های تحقيقاتي و نیز علاقه مندان و خیرین فرهنگ حقوق بشر، سلامت و توسعه پایدار خود ، برای اولین بار بتواند تا با دیده بانی و پایش اطلاعات مختلف جمعیتی شهرستان قائم شهر، علاوه بر تدوین مقالات و کتب علمی این شهرستان، نقش مهمی در ایجاد پایگاه علمی داده ای برای تصمیم گیران و تصمیم سازان مدیریت شهری و روستایی شهرستان قائم شهر ایفا نماید تا با مبنایی برای پروژه های توسعه ای با رویکردی پایدار محور و مداخله ای باشد. به امید اینکه مردم شریف این شهرستان از توسعه ای پایدار، سلامت و رفاه اجتماعی کامل برخوردار گردند.

 

گروه علمی اعتیاد و رفتارهای پرخطر
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی
بررسی پراکنش جغرافیایی الگوی مصرف و وابستگی به مواد مخدر براساس تحلیل سيستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت و الگوی سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در دانشجویان در دانشگاه ها در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط آن در کارمندان سازمان ها و ادارات در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن کارگران صنایع کوچک و متوسط در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در روستاییان بالای 15 سال در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در معتادان در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در زندانیان در شهرستان قائم شهر

بررسی آگاهی، نگرش، باورها و عملکرد به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در دانش آموزان در شهرستان قائم شهر

بررسی آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان نسبت به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در دانشگاه ها در شهرستان قائم شهر

بررسی آگاهی، نگرش و باورهای کارمندان سازمان ها و ادارات نسبت به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در شهرستان قائم شهر

بررسی آگاهی، نگرش و باورهای کارگران صنایع کوچک و متوسط نسبت به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در شهرستان قائم شهر

بررسی آگاهی، نگرش و باورهای روستاییان بالای 15 سال نسبت به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در شهرستان قائم شهر

بررسی آگاهی، نگرش، باور و عملکرد معتادان نسبت به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در شهرستان قائم شهر

بررسی آگاهی، نگرش و باورهای زندانیان نسبت به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در شهرستان قائم شهر

عوامل موثر و موانع کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد در پزشکان مسئول درمان نگهدارنده متادون در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش، باورها و عملكرد نسبت به بيماري ايدز در زنان شهری و روستایی در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش، باورها و عملكرد معلمان و آموزش دهندگان بهداشت نسبت به بيماري ايدز در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش، باورها و عملكرد زندانیان نسبت به بيماري ايدز در زندان های شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش، باورها و عملكرد دانش آموزان و دانشجويان نسبت به بيماري ايدز در شهرستان قائم شهر

 

گروه علمی مدیریت بحران
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی
بررسی میزان آمادگی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت مدیریت فرماندهی بحران در مقابله با حوادث غیر مترقبه در بخش های اورژانس بیمارستان های شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت مدیریت فرماندهی بحران در مقابله با حوادث غیر مترقبه در در بخش های بستری و اطاق های عمل بیمارستان های شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت مدیریت فرماندهی بحران در مقابله با حوادث غیر مترقبه در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های شهرستان قائم شهر

بررسی میزان آمادگی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شهرستان قائم شهر

 

گروه علمی سلامت مادر و کودک
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی

بررسی نتایج مراقبت های دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان قائم شهر

بررسی نتایج مراقبت‎های پس از زایمان زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان قائم شهر

بررسی نتایج مراقبت‎های پیش از بارداری زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان قائم شهر

بررسی نتایج مراقبتهای بهداشتی کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان قائم شهر

بررسی نتایج مراقبت های شیرخواران یک تا 45 روزه در مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان قائم شهر

بررسی نتایج مراقبت های کودکان 3 تا 8 سال در مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان قائم شهر

بررسی محیطی پوشش واکسنهای برنامه ایمنسازی در کودکان 23-12 ماهه در شهرستان قائم شهر

 

گروه علمی پیشگیری از سرطان
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی
بررسی سطح آگاهی، نگرش، باورها و عملکرد جمعیت عمومی نسبت به انواع سرطان در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد زنان روستايي بين 20 تا 60 سال نسبت به سرطان پستان و برنامه هاي پيشگيري از آن در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شهری بين 20 تا 60 سال نسبت به سرطان پستان و برنامه هاي پيشگيري از آن در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد پزشکان نسبت به سرطان پستان و برنامه هاي پيشگيري از آن در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد کارکنان آموزش بهداشت نسبت به سرطان پستان و برنامه هاي پيشگيري آن در شهرستان قائم شهر

بررسي آگاهي، نگرش، باورها و عملكرد زنان شهری و روستایی نسبت به بهداشت باروری و سرطان گردن رحم و برنامه های پیشگیری از آنها در شهرستان قائم شهر

بررسي آگاهي، نگرش، باورها و عملكرد کارکنان بهداشتی نسبت به بهداشت باروری و سرطان گردن رحم و برنامه های پیشگیری از آنها در شهرستان قائم شهر

بررسي ميزان آگاهي، نگرش، باورها و عملكرد پزشکان نسبت به بهداشت باروری و سرطان گردن رحم و برنامه های پیشگیری از آنها در شهرستان قائم شهر

بررسی رابطه سرطان با کیفیت زندگی بیماران سرطانی، یک مطالعه موردی و شاهدی

بررسی رابطه سرطان با کیفیت زندگی اعضای خانواده بیماران مبتلا به سرطان، یک مطالعه موردی و شاهدی

 

گروه علمی سالمندان
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی
بررسی وضعیت هزینه های خدمات سلامت سالمندان در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت سلامت جسمانی سالمندان در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت کیفیت زندگی، سلامت روانی، و رضایت از زندگی سالمندان در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت انجام حرکات ورزشی و مهارت های روزانه در سالمندان در شهرستان قائم شهر

 

 

گروه علمی جامعه شناسی خانواده
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی
بررسی آگاهی، نگرش، باورها و شاخص های عملکردی حاکم بر ازدواج و تشکیل خانواده در طی سه نسل در بین قومیت های مختلف در شهرستان قائم شهر

بررسی الگوی ازدواج در بین قومیت های مختلف در شهرستان قائم شهر

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر ارتقای رضایت از زندگی زناشویی در بین جوامع شهری و روستایی قومیت های مختلف در شهرستان قائم شهر

بررسی رضایت از زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن در جامعه شهری و روستایی در بین قومیت های مختلف در شهرستان قائم شهر

بررسی عوامل اپیدمیولوژیکی و اتیولوژیکی ازدواج زودهنگام زنان روستایی در بین قومیت های مختلف در شهرستان قائم شهر

بررسی عوامل اپیدمیولوژیکی و اتیولوژیکی ازدواج مجدد و عدم ازدواج مجدد در بین زنان و مردان در قومیت های مختلف در شهرستان قائم شهر

بررسی میزان رضایت جنسی در افراد مراجعه کننده به دادگاه های خانواده در شهرستان قائم شهر

بررسی نيازهاي آموزشي قبل از ازدواج زوجين شهری و روستایی در بین قومیت های مختلف مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت ازدواج های فامیلی و عوامل موثر بر آن در جامعه روستایی در بین قومیت های مختلف در شهرستان قائم شهر

بررسی دیدگاه مردان شهری و روستایی نسبت به تنظیم خانواده (بر اساس الگوی قصد رفتاری) در شهرستان قائم شهر

 

 

گروه علمی مدیریت بیمارستانی
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی
بررسی میزان آمادگی بخش های انتقال خون و بانک خون در مقابله با حوادث غیر مترقبه در بیمارستانها در شهرستان قائم شهر

بررسی مصرف نابجای فرآورده های خونی در بخش های بستری بیمارستان ها در شهرستان قائم شهر

بررسی میزان مصرف فرآورده های خونی در اورژانس های بیمارستان ها در شهرستان قائم شهر

بررسی سطح رضایت مندی مراجعین به بخش های مختلف درمانی بیمارستان ها در شهرستان قائم شهر

بررسی سطح رضایت مندی مراجعین به بخش های اورژانس بیمارستان ها در شهرستان قائم شهر

بررسی کیفیت ارائه خدمات درمانی با رویکرد به انواع شاخص های درمانی و میزان ارجاع در بخش های اورژانس بیمارستان ها در شهرستان قائم شهر

عوامل موثر و موانع کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد در پزشکان خانواده در شهرستان قائم شهر

عوامل موثر و موانع کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد در پزشکان متخصص و فوق تخصص در شهرستان قائم شهر

بررسی جو ایمنی بیمار در کارکنان بیمارستانها در شهرستان قائم شهر

تعیین و محاسبه شاخص های بهره وری حوزه توسعه مدیریت و منابع شبکه بهداشت درمان در شهرستان قائم شهر

بررسي و محاسبه شاخص های بهره وری درحوزه بيمارستان ها در شهرستان قائم شهر

 

 

گروه علمی علوم رفتاری سلامت
عناوین طرح های تحقیقاتی تدوین شده و آماده اجرا با پرسشنامه های استاندارد و مشترک با مراکز تحقیقاتی فعال مستقر در دانشگاه های درجه یک در سطح ملی
بررسی وضعیت کیفیت زندگی، سلامت روانی، رضایت از زندگی و عملکرد روزانه جمعیت عمومی شهرستان قائم شهر

بررسی سطح آگاهی، نگرش، باورها و عملکرد کارکنان بهداشت و معلمان نسبت به کمک های امدادی اولیه در شهرستان قائم شهر

بررسی سطح آگاهی، نگرش، باورها و عملکرد گروه های مختلف جمعیتی نسبت به کمک های امدادی اولیه در شهرستان قائم شهر

بررسی رابطه بین دیالیز با کیفیت زندگی خانواده بیماران دیالیزی، یک مطالعه موردی و شاهدی

بررسی رابطه بین دیالیز با کیفیت زندگی بیماران دیالیزی، یک مطالعه موردی و شاهدی

بررسی رابطه بین بیماری مالتیپل اسکلروزیس با کیفیت زندگی این بیماران، یک مطالعه موردی و شاهدی

بررسی رابطه بین بیماری مالتیپل اسکلروزیس با کیفیت زندگی خانواده این بیماران، یک مطالعه موردی و شاهدی

بررسی کیفیت زندگی و سلامت روانی در اعضای خانواده زندانیان در شهرستان قائم شهر

بررسی کیفیت زندگی، سلامت روانی زندانیان در شهرستان قائم شهر

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد جمعیت های شهری و روستایی نسبت به عوامل خطرساز بیماریهای قلبي-عروقی در شهرستان قائم شهر

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان و کارکنان آموزش بهداشت نسبت به عوامل خطرساز بیماریهای قلبي-عروقی در شهرستان قائم شهر

بررسی پراکنش جغرافیایی بیماری های واگیر با توجه به عوامل آلودگی و تعیین مناطق پر خطر در شهرستان قائم شهر

بررسی پراکنش جغرافیایی بیماری های دیابت و فشار خون با استفاده از سیستم تحلیل اطلاعات جغرافیایی در شهرستان قائم شهر

بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل در شهرستان قائم شهر

بررسی کیفیت زندگی، سلامت روانی و اختلالات رفتاری کلیه کارمندان در شهرستان قائم شهر

بررسی وضعیت رفاهی و اقتصادی کارکنان دولتی در شهرستان قائم شهر

بررسی سلامت جسمی کارکنان دولتی در شهرستان قائم شهر

بررسی تخمین خطر بیماری کرونر قلب از روی عوامل خطرساز اصلی با استفاده از ارزش های فرامینگهام در بیمارستان ها در شهرستان قائم شهر

بررسی شیوع عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در افراد مبتلا به سندروم حاد کرونری در شهرستان قائم شهر

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.