سبد خرید

گزیده ای از اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان در منشور کوروش هخامنشی:
من برای صلح كوشیدم. من برده داري را برانداختم، به بدبختي آنان پايان بخشیدم. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم كه هیچ كس اهالی شهر را از هستي ساقط نكند. من برای همه مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

 

بخش اول : افتتاح بخش حقوق بشر انتشارات ونداد

 

همزمان با هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل، انتشارات ونداد مستقر در شهرستان قائم شهر با مشارکت فعالان جامعه مدنی و با همکاری موسسه مردم نهاد حفظ و توسعه حقوق شهروندی و جمعی از سازمان های دولتی و مردم نهاد شهرستان قائم شهر در 25 آذر ماه سال جاری در سالن مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی حر مراسمی به جهت گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر برای اولین بار در استان مازندران برگزار نمودند تا بخش حقوق بشر انتشارات ونداد و اولین کتابخانه تخصصی حقوق بشر و فلسفه شمال کشور توسط انتشارات ونداد افتتاح گردد.

در این مراسم که با حضور شخصیت های علمی، فعالان جامعه مدنی، و مدیران اجرایی استان و شهرستان قائم شهر برگزار گردید، سخنرانی هایی با موضوعات ذیل توسط افراد برجسته ملی و استانی و شهرستانی ارائه گردید. این مراسم، با خیرمقدم و خوش آمدگویی جناب آقای بهمن معین پور شهردار محترم قائم شهر آغاز گردید. در بخش اول این مراسم، سرکار خانم آمنه قربانی: مدیرمسئول محترم انتشارات ونداد با قرائت متن دبیرکل سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای پاسداشت روز جهانی حقوق بشر / جناب آقای دکتر علی کریمی مله: دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه مازندران با سخنرانی با عنوان مروری بر الزامات رعایت مبانی حقوق بشر و فرصت ها و چالش های پیشرو در جامعه ایران در هزاره سوم / جناب آقای دکتر محمد تقی قزل سفلی: دکترای فلسفه سیاسی و استاد دانشگاه مازندران با سخنرانی با عنوان مروری بر توسعه ظرفیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی برای پیشبرد اهداف حقوق بشری با رویکرد به دیپلماسی فرهنگی / جناب آقای مهدی امیری معاون محترم اداره کل سلامت، شهرداری تهران با سخنرانی با عنوان ارائه گزارش تجارب و کارکردهای مطلوب خدمات سلامت جامعه محور شهرداری تهران مشارکت نمودند.
در پانل علمی بایسته های حقوق بشری محیط زیست در این مراسم همچنین جناب آقای بهرام فغانی رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست قائم شهر و سیمرغ به تبیین حقوق محیط زیستی در اسناد ملی و بین المللی / جناب آقای مجید عباسی رئیس محترم کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قائم شهر به ارائه گزارش عملکردهای زیست محیطی کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قائم شهر / نماینده محترم جمعیت زنان مبارز با آلودگی زیست محیطی به ارائه گزارش تجارب و کارکردهای مطلوب جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست قائم شهر پرداختند. در این مراسم سرکار خانم فرحناز قربانی نماینده محترم شبکه دوستدار کودک قائم شهر به عنوان آخرین سخنران به ارائه تجربه و کارکرد مطلوب در زمینه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان توسط شبکه دوستدار کودک قائم شهر پرداخت. این مراسم با معرفی اسناد بین المللی حقوق بشر در 5 جلد و کتاب مجموعه مقالات حقوق کودک همراه بود.
در خاتمه این مراسم از فرهیخته گرامی جناب آقای فرید علی نژاد بعنوان خیرین فرهنگ سلامت انتشارات ونداد تقدیر به عمل آمد. در این مراسم همچنین با حضور مدیران اجرایی شهرستان قائم شهر، انتشارات ونداد با مشارکت کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی قائم شهر و موسسه مردم نهاد حفظ و توسعه حقوق شهروندی به پاس بیش از یک دهه خدمات و کارکردهای صادقانه و بشر دوستانه از فرهیخته گرامی سرکار خانم فریبا قلی پور از جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست قائم شهر برای حفظ و ارتقای سلامت و محیط زیست / از فرهیخته گرامی جناب آقای میثم رمضانی شیرخوارکلایی از موسسه آموزشی و تحقیقاتی جوانان تالاسمی و انجمن تالاسمی ایران برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی بیماران تالاسمی / از فرهیخته گرامی سرکار خانم فرشته تقی زاده از موسسه امداد سرطانی قائم شهر برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی بیماران سرطانی که موجبات رشد فرهنگ اجتماعی و نقش دموکراسی و ارتقای معیارهای حقوق بشری در عرصه های محیط زیست و سلامت در سطح شهرستان قائم شهر گردیده اند، در اولین مراسم گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در شهرستان قائم شهر بعنوان یک فعال و کنش گر حقوق بشری برتر تقدیر نمود و لوح تقدیری جهت یادبود و قدردانی به این بزرگواران اهدا گردید.

 

 

بخش دوم : كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد: کتابی برای راهنمایی جامعه مدني

پيشگفتار
نوشتن پيشگفتار براي اين راهنما يكي از نخستين اقدامات من به عنوان كميسر عالي جديد حقوق بشر است. تصور مي كنم اين اقدامي شايسته است و فرصتي به هنگام به من مي دهد تا در مقام جديدم بر آنچه كه اعتقادي راسخ در تمام عمرم بوده، يعني اعتماد به توانايي دگرگون كننده جامعه مدني، تاكيد كنم. واقعيت اين است كه هيچ كس نمي تواند اهميت مساعدتي را ناديده بگيرد كه جامعه مدني در زمينه ايجاد و توسعه ضوابط بين المللي حقوق بشر، حمايت از آنها و انجام وظايف ساز و كارهاي حقوق بشر، كه در اين نشريه مورد بحث قرار مي گيرد، انجام داده است. امروز ديدگاه ها، دانش و تخصص عملي جامعه مدني براي جنبش حقوق بشر در زمينه تحقق عدالت و برابري براي همه مانند هميشه حياتي است. در واقع، همكاري دفتر من با جامعه مدني اولويتي راهبردي است كه هدف هاي مشترك ما را تقويت مي كند، در زمينه رسيدگي به نگراني هاي مشترك ما كمك مي كند، و از ماموريت و ابتكارهاي دفتر من در مركز و در مناطق حمايت به عمل مي آورد.
مساعدت فعالان جامعه مدني فعاليت كارشناسان مستقلي را كه به ساير ساز و كارهاي ديرينه حقوق بشر تعلق دارند، مانند نهادهاي معاهده اي و رويه هاي ويژه حقوق بشر، نيز توسعه داده است. اعتبار و دانش آنها بر فعاليت هاي شوراي حقوق بشر، نهاد بين دولتي جديدي كه در ژوئن 2006 جاي كميسيون حقوق بشر را گرفت، نيز تاثيري حياتي گذاشته است. مدافعان حقوق بشر، سازمان هاي غيردولتي و همه ساير عوامل ذينفع جامعه مدني كار حقوق بشر خود را به شيوه هايي گوناگون انجام مي دهند: آنها اطلاعات خود را در ميان مي گذارند؛ از اجراي حقوق بشر حمايت و به آن رسيدگي مي كنند؛ موارد نقض حقوق بشر را گزارش مي دهند و به قربانيان كمك مي كنند؛ و براي ايجاد ضوابط جديد حقوق بشر تلاش مي نمايند. آنها اين فعاليت ها را با آگاهي از جوامع و مخاطبان خود انجام مي دهند. آنها صداي مظلومان را به مكان هايي مي رسانند كه بدون كمك آنها ممكن است در دسترس قربانيان نباشند مانند مجامع و ساز و كارهاي بين المللي حقوق بشر. مسلما اين نياز وجود دارد كه فعالان جامعه مدني عميقا شيوه هاي كار نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي حقوق بشر را درك كنند و بر آنها تسلط داشته باشند. هدف اين كتاب راهنما تسهيل چنين تلاش توانفرسايي است. در نهايت، اجازه بدهيد تاكيد كنم انتشار اين كتاب راهنما با بزرگداشت شصتمين سالگرد صدور اعلاميه حقوق بشر همزمان است. وعده هاي عدالت، منزلت و حقوق بشر براي همه مندرج در اعلاميه حقوق بشر ، هنوز به طور كامل تحقق نيافته است. در تلاش هاي خود براي تحقق اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر در جوامع گوناگوني كه به آنها خدمت مي كنيم بايد مصر باشيم. اميد من اين است كه از اين كتاب براي تسهيل درك فعالان حقوق بشر از نظام حقوق بشر سازمان ملل و دسترسي به آنها استفاده شود. اين منبعي نه چندان بزرگ اما مهم در كوشش مشترك ما براي تحقق حقوق بشر، منزلت و برابري به عنوان يك واقعيت جهاني است.

Navanethem Pillay
كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد

مندرجات
پيشگفتار
اختصار سرواژه ها و واژه ها
مقدمه
فصل اول – معرفي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل
فصل دوم – بورسيه تحصيلي و برنامه هاي آموزشي كميساريا
فصل سوم – انتشارات و مطالب منبع كميساريا
فصل چهارم – نهادهاي معاهده حقوق بشر
فصل پنجم – شوراي حقوق بشر
فصل ششم – رويه هاي ويژه
فصل هفتم – بررسي ادواری جهاني
فصل هشتم – تسليم شكايت درباره نقض ظاهري حقوق بشر
فصل نهم – صندوق ها و كمك های بلاعوض

اختصار سر واژه ها و واژه ها
ACT : طرح كمك كردن جوامع به يكديگر
CAT : كنوانسيون ضد شكنجه و ساير رفتار يا مجازات بي رحمانه، غير انساني يا تحقيرآميز
CEDAW : كنوانسيون حذف همه شكل هاي تبعيض عليه زنان
CRC : كنوانسيون حقوق كودك
ECOSOC : شوراي اقتصادي و اجتماعي
ICCPR : ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
ICERD : كنوانسيون بين المللي حذف همه شكل هاي تبعيض نژادي
ICESCR : ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
ICRMW : كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق همه كارگران مهاجر و اعضاي خانواده هاي آنان
LDC : كشورهاي كمتر توسعه يافته
NGO : سازمان غير دولتي
NHRI : نهاد ملي حقوق بشر
OHCHR : دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
OPCAT : پروتكل اختياري كنوانسيون ضد شكنجه و ساير رفتار يا مجازات بي رحمانه، غيرانساني يا تحقير آميز
UNDEF : صندوق دموكراسي سازمان ملل متحد
UNDP : برنامه توسعه ملل متحد
UNESCO : سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد
UNITATR : موسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد
UPR : بررسي ادواری جهاني

مقدمه درباره اين كتاب راهنما
كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل: كتاب راهنماي جامعه مدني، خطاب به فعالان جامعه مدني است، كه هر روز در همه جای جهان به ترويج، حمايت و اعتلاي حقوق بشر كمك مي كنند. اين کتاب چاپ دوم كاملا به روز و تجديد نظر شده از چاپ اول كتاب راهنما با عنوان”كار با دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل: كتاب راهنما براي سازمان هاي غيردولتي” ( 2006 ) بود كه پس از نظر خواهي از استفاده كنندگان چاپ اول تهيه شد و به بررسي نهادها وسازوكارهاي حقوق بشرسازمان ملل مي پردازد. اين كتاب راهنما خطاب به همه فعالان جامعه مدني، ازجمله سازمان هاي غيردولتي، اما نه فقط آنها، توضيح مي دهد چگونه جامعه مدني مي تواند با نهادها وسازوكارهاي گوناگون حقوق بشرسازمان ملل همكاري کند. دفتركميسارياي عالي حقوق بشرسازمان ملل (OHCHR) اميدوار است اين كتاب مردم بيشتري را قادر سازد ازطريق اين نهادها و سازوكارها خواهان حقوق بشرخود شده و ازآنها برخوردارشوند.

فعالان جامعه مدني چه كساني هستند؟
براي مقاصد اين كتاب، فعالان جامعه مدني افرادي هستند كه داوطلبانه در شكل هاي مشاركت و اقدام عمومي بر محور منافع، مقاصد يا ارزش هاي مشتركي كار مي كنند كه با آرمان هاي سازمان ملل متحد سازگار است. اين كتاب خطاب به فعالان جامعه مدني است كه به ترويج و حمايت از حقوق بشر همگاني مي پردازند، براي مثال:
مدافعان حقوق بشر
سازمان هاي حقوق بشر (سازمان های غير دولتی، انجمن ها، گروه هاي قرباني)؛
سازمان هاي متكي بر مسائل مربوطه؛
ائتلاف ها و شبكه ها (حقوق زنان، حقوق كودكان، حقوق مربوط به محيط زيست)؛
اشخاص دارای معلوليت و سازمان هاي نماينده آنان؛
گروه هاي متكي بر جامعه (مردمان بومي، اقليت ها)؛
گروه هاي متكي بر دين (كليساها، گروه هاي ديني)؛
اتحاديه ها (اتحاديه هاي كارگري و صنفي، انجمن هاي حرفه اي مانند انجمن هاي روزنامه نگاران، انجمن هاي وكلاي
دادگستري، انجمن هاي قضات، اتحاديه هاي دانش آموزي و دانشجويي)؛
جنبش هاي اجتماعي (جنبش هاي صلح، جنبش هاي دانش آموزي و دانشجويي، جنبش هاي طرفدار مردم سالاري)؛
افراد حرفه اي كه به طور مستقيم به برخورداري از حقوق بشر كمك مي كنند (امدادگران امور بشر دوستانه، وكلاي
دادگستري، پزشكان و امدادگران پزشكي)؛
اقوام قربانيان؛ و
موسسات عمومي كه فعاليت هايي به منظور ترويج حقوق بشر انجام مي دهند (مدارس، دانشگاه ها،و نهادهاي پژوهشي).
يك جامعه مدني نيرومند و مستقل، كه بتواند آزادانه فعاليت كند، و در زمينه حقوق بشر مطلع و ماهر باشد، عنصري اساسي در تضمين حمايت پايدار از حقوق بشر در سطح ملي است. بنابراين فعالان جامعه مدني شركاي اساسي در نظام حقوق بشر سازمان ملل هستند. در اين كتاب درباره نهادهاي ملي حقوق بشر (NHRIs) ، با اين كه مساعدت كنندگان مهم در امر ترويج و حمايت از حقوق بشر هستند، بحث نشده است. اطلاعات و منابع مورد نياز دربارة اين نهادها در وب سايت OHCHR موجود است. از خوانندگان همچنان دعوت مي شود با واحد نهادهاي ملي OHCHR در (niu@ohchr.org) تماس بگيرند.

محتويات كتاب راهنما
كتاب راهنما با معرفي OHCHR (فصل اول)، بورسيه و برنامه هاي آموزشي آن (فصل دوم)، و انتشارات و مطالب منبع آن (فصل سوم) شروع مي شود و سپس به نهادها و ساز و كارهاي حقوق بشر سازمان ملل و اين كه چگونه مي توان از آنها استفاده كرد، مي پردازد. اين نهادها و ساز و كارها عبارتند از:
نهادهاي معاهده حقوق بشر (فصل چهارم)؛
شوراي حقوق بشر و ساز و كارهاي آن، از جمله كميته مشورتي، مجمع اجتماعي، مجمع مربوط به مسائل بوميان، ساز و كار كارشناسي در زمينه حقوق مردمان بومي، گروه كاري نامحدود در زمينه حق توسعه، و تعدادي ازساز و كارهاي مربوط به اعلاميه و برنامه اقدام دوربان (فصل پنجم)؛
رويه هاي ويژه (فصل ششم)؛
بررسي ادواری جهاني (فصل هفتم)؛ و
تسليم شكايت ها درباره موارد ادعا شده نقض حقوق بشر (فصل هشتم).
فصل آخر(نهم)، اطلاعات درباره صندوق ها و كمك های بلا عوض ارائه مي دهد، كه بعضي از آنها به وسيله OHCHR اداره
مي شوند.
براي آسان تر شدن دسترسي خوانندگان به اطلاعات، هر فصل چنان نوشته شده كه مي تواند مستقل از بقيه كتاب مورد استفاده قرار گيرد. تمامي كتاب يا هر فصل از آن را مي توان به تنهايي از وب سايت OHCHR دانلود كرد.
يادآوري اين نكته مهم است كه اين كتاب يك راهنماي مجزا يا انعطاف ناپذير نيست. براي تضمين اين كه خوانندگان به اطلاعات روز دسترسي داشته باشند هر جا ممكن بوده به وب سايت OHCHR و ساير منابع اشاره شده است. خوانندگان، راهنمايي شده اند از اين منابع تكميلي سود برند.

ساختار
فصل ها عموما به سه بخش تقسيم شده اند:
نهاد و ساز كار مربوطه چيست؛
چگونه كار مي كند؛ و
فعالان جامعه مدني چگونه مي توانند به آن دسترسي پيدا و با آن كار كنند.
هر فصل همچنين فهرست رابط هاي اصلي در OHCHR را دارد و شامل لينك ها به منابع ديگر است.

اظهار نظر شما
اين كتاب راهنمايي پويا و متغير است. واحد جامعه مدني OHCHR از اظهارنظر خوانندگان استقبال مي كند. خواهشمند است اظهارنظر ها و پيشنهادهاي خود را به نشاني زير ارسال داريد:
واحد جامعه مدني
دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد

Civil Society Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211Geneva 10,Switzerland
E-mail:CivilSocietyUnit@ohchr.org

اول – معرفي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
الف – برنامه حقوق بشر سازمان ملل
برنامه حقوق بشر سازمان ملل براي ترويج و حمايت از حقوق بشر همه مردم در همه جا فعاليت مي كند. اين فعاليت به وسيله موسسات و كارگزاري هاي گوناگون حقوق بشر سازمان انجام مي شود، و شامل نهادها و ساز و كارهاي مختلفي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده، كه همگي داراي هدف مشترك ترويج و حمايت از حقوق بشر مورد توافق بين المللي مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي هستند يعني حقوقي كه بيش از 60 سال پيش در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام شد.
دفتركميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) به عنوان نهاد جهاني در زمينه حقوق بشر مسئول رهبري برنامه حقوق بشر ملل متحد و ترويج و حمايت از همه حقوق بشرتعيين شده براساس منشور ملل متحد و قانون بين المللي حقوق بشر است. آرمان دفتر، جهاني است كه در آن همه از حقوق بشر برخوردار باشند و به اين حقوق به طور كامل احترام گذاشته شود.
OHCHR مي كوشد حمايت از همه حقوق بشر همه مردم را محقق سازد، مردم را توانمند کند تا حقوق خود را بشناسند و به آن تحقق بخشند و به كساني كه مسئول حمايت از چنين حقوقي هستند در زمينه تضمين اجراي آنها ياري دهد.

ب – دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل
OHCHR بخشي از دبيرخانه سازمان ملل است و به وسيله كميسر عالي حقوق بشر، منصبي كه در 1993 به وجود آمد، رهبري مي شود. این دفتر با طيفي از عوامل که پيوسته در حال گسترش است، از جمله دولت ها، نهادهاي ملي حقوق بشر (NHRIs) سازمان هاي غيردولتي و ساير فعالان جامعه مدني همكاري مي كند تا تعهد نسبت به حقوق بشر را تا حد امكان تقويت كند و گسترش دهد. كميسر عالي به عنوان مقام اصلي حقوق بشر سازمان ملل به منزله مرجعي اخلاقي و صدايي براي قربانيان عمل مي كند. كميسر عالي ماموريت و ارزش هاي دفتر را هدايت مي كند، اولويت هاي آن را شناسايي و تعيين مي نماید، و فعاليت هاي آن را به پيش مي برد. كميسر عالي درباره موقعيت و بحران هاي حقوق بشر در خواست ها و بيانيه هاي عمومي مي دهد؛ با دولت ها براي تقويت حمايت از حقوق بشر ملي وارد گفتگو مي شود؛ و مدام سفر مي كند تا از انتشار پيام هاي حقوق بشر در همه جاي جهان اطمينان حاصل كند، حرف هاي كساني را كه حقوق آنان نقض شده بشنود و با افراد وسازمان های فعال در زمينه حقوق بشر ارتباط برقرار كند.
كميسر عالي مي كوشد ضوابط حقوق بشر را در همه برنامه هاي سازمان ملل بگنجاند تا تضمين شود صلح و امنيت، توسعه، و حقوق بشر سه ستون اساسي نظام ملل متحد پيوند متقابل داشته و يكديگر را تقويت كنند، و حقوق بشر اساس همه فعاليت هاي سازمان ملل را تشكيل دهد. با توجه به اين كه كميسر عالي به طور علني و آشكار درباره موقعيت جهاني حقوق بشر سخن مي گويد و با مسئول دانستن دولت ها براي انجام و عدم انجام بعضي از فعاليت ها با معافيت از مجازات خاطيان مبارزه مي كند؛ بايد انتظار داشت كه كميسر عالي و دفتر كميساريا گاهي هدف انتقاد محافل گوناگون قرار گيرند. بنابراين بسيار مهم است هنگام طرح ديدگاه ها و نگرش هاي حقوق بشر در گفتگوها، كه معمولادرفضايي سياست زده انجام مي شود، اساس كار دفتر بر بي طرفي، دقت و همگانيت و فراگيري حقوق بشر استوار باشد.

خانم Navanethem Pillay كميسرعالي كنوني درسپتامبر 2008 به اين مقام منصوب شد.

پيش از وي

(Louise Arbour (2008- 2004،

(Sergio Vieira de Mello (2003 – 2002،

(2002-1997) Mary Robinson،

(Jose Ayala Lasso (1997 – 1994

عهده دار اين مقام بودند. Bertrand G. Racharan از 2003 تا 2004 کفيل کميسرعالی بود.

مقر OHCHR Palais Wilson در ژنو، سوئيس است و دفتري در مقر سازمان ملل در نيويورك دارد. حضور اين نهاد با بيش از 900 كارمند، كه بيش از نيمي از آنان در مناطق كار مي كنند، شامل تيم ها و دفاتر كشوري، دفاتر منطقه اي، مشاوران حقوق بشر، و واحدهاي حقوق بشر در هيات هاي صلح سازمان ملل است.

ماموريت كميسر عالي حقوق بشر
ماموريت كميسر عالي بر اساس قطعنامه 48/141 مجمع عمومی:
– ترويج و حمايت از همه حقوق بشر براي همه؛
– دادن توصيه به نهادهاي ذيصلاح نظام ملل متحد براي بهبود ترويج و حمايت از همه حقوق بشر؛
– ترويج و حمايت از حق توسعه؛
– ارائه كمك فني براي فعاليت هاي حقوق بشر؛
– هماهنگ كردن برنامه هاي سازمان ملل در زمينه آموزش و اطلاعات همگاني مربوط به حقوق بشر؛
– ايفاي نقشي فعالانه در حذف موانع در مسير تحقق حقوق بشر؛
– ايفاي نقشي فعالانه در پيشگيري از ادامه نقض حقوق بشر؛
– گفتگو با دولت ها به منظور تضمين احترام به همه حقوق بشر؛
– تقويت همكاري بين المللي؛
– هماهنگ كردن فعاليت هاي مربوط به ترويج و حمايت از حقوق بشر در كل نظام ملل متحد؛ و
– بهينه سازي،وفق دادن،تقويت وافزايش كارآيي تشكيلات حقوق بشرسازمان ملل متحد.

 

 

بزودی کلیه فصول این کتاب ترجمه و در سایت بارگذاری می شود تا علاقه مندان از آن استفاده نمایند.

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.